Valitse sivu

Siltatien ympäristö

Suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven keskustan alueella Siltatien ympäristössä. Kaavamuutos kohdistuu Kortteentien, Perkonmäentien ja Lähdevainiontien väliselle alueelle. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 7,5 hehtaaria.

Siltatien 5. vaiheen (Perkonmäen) asemakaavoituksen yhteydessä on tullut tarve asemakaavan muuttamiseen Siltatien ympäristössä. Lähtötilanteen tavoitteiden mukaisesti kaavamuutoksella tutkitaan Siltatien katualueen ja Kortteentien liittymän toteuttamista eritasoratkaisuna siten, että Kortteentie kulkee Siltatien ali ja yhdistyy Perkonmäentiehen. Samassa yhteydessä rajataan korttelin 650 läpi kulkeva vesi- ja viemärilinjarasite korttelialueen ulkopuolelle.  Lisäksi Siltatien eteläpuoleisen korttelin 659 sisällä oleva ohjeellinen jalankulkuyhteys muutetaan korttelialueen ulkopuolella kulkevaksi kulkuyhteydeksi. Muita mahdollisia muutostarpeita mm. lähipalveluiden/lähikaupan tarpeita tarkastellaan kaavatyön aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.9.-15.10.2023 välisen ajan.

Kaavaa valmistelee kaavasuunnittelija Katri Puistovirta, p. 040562 7363, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.8.2023 (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu9.1.2024