Valitse sivu

Vireillä olevat kaavat

Näillä sivuilla voit tutustua kaavaprosessiin sekä Ylöjärvellä vireillä oleviin kaavoihin. 

Kaavaprosessi

Kaavaluonnos

Kaavaluonnoksessa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtäville mielipiteitä varten kaupungintalolle sekä kaupungin internetsivuille. Kiinnostuneilla on mahdollisuus esittää luonnoksesta mielipiteensä ja tehdä parannusehdotuksia. Usein järjestetään myös yleisötilaisuus.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus on kaavoituksen viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja nähtävilläolon aikana siitä voi jättää muistutuksen.

Lue lisää aiheesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!