Valitse sivu

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä työsuhteiselle hoitajalle

Huoltajien halutessa palkata hoitaja kotiin työsuhteisena hoitajana, he voivat saada yksityisenhoidon tukea ja kuntalisää. Työsuhteisen hoitajan tulee työskennellä lasten kodissa. Tuen saamisen edellytykset:

 • Tuen hakija (huoltaja) asuu samassa taloudessa lapsen/lasten kanssa
 • Hoidettavat lapset ovat alle kouluikäisiä
 • Hoidettava lapsiryhmä on varhaiskasvatuslain mukainen (540 / 2018)
 • Työsopimussuhteinen hoitaja ei ole työnantajan kotitalouden jäsen
 • Hoitaja on todistanut henkilöllisyytensä ja on täysi-ikäinen
 • Hoitajan rikostausta on selvitetty (yli 3 kk työsopimus)
 • Hoitaja ei ole vanhempainrahakaudella
 • Hoitaja on palkattu päivähoitotehtävään (mainittava työsopimuksessa)
 • Työsopimus on tehty vähintään kuukauden mittaiseksi
 • Määräaikaiselle sopimukselle on oltava perustelu
 • Lapsen/lasten hoidontarve on vähintään 25 tuntia viikossa
 • Lapsesta ei kumpikaan vanhempi ole vanhempainvapaalla.

Lisäksi työnantajan on huomioitava seuraavaa:

 • Palkanmaksu ja ennakonpidätys siitä
 • Sosiaaliturvamaksut
 • Lakisääteiset vakuutusmaksut: työttömyys-, eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu, työttömyysturva- ja työeläkemaksu
 • Työterveyshuolto, lakisääteinen
 • Työaikalaki
 • Vuosilomalaki
 • Työsopimuslaki.

Lisätietoja aluehallintovirastostapalkanmaksusta, työeläkkeestä, ja työsuojelusta

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta ja hoitajan palkkaamisesta kotiin saat Kelan sivuilta ja Tampereen kaupunkiseudun yksityinen varhaiskasvatus-sivustolta.

Tehtyään työsopimuksen hoitajan kanssa perhe sopii tapaamisen kunnan kanssa. Myös hoitajan tulee olla mukana ja hänen on todistettava henkilöllisyytensä ja esitettävä rikosrekisteriote.

Yksityisen hoidontukea haetaan Kelalta WH1-lomakkeella. Lisäksi tulee täyttää WH2-lomake, johon tulee kunnan hyväksyntä merkinnät.

Lapsen hoitojärjestelyjen muutoksesta on välittömästi ilmoitettava Kelalle ja Ylöjärven varhaiskasvatukseen. Mikäli hoito keskeytyy kuukaudeksi tai pidemmäksi aikaa, oikeus tukiin päättyy (ilmoitusvelvollisuus).

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu4.7.2024