Valitse sivu

Tonttihaku

Ylöjärven kaupunki asettaa vuosittain hakuun omakotitontteja yksityisille rakentajille sekä rivi-, kerros- ja paritalotontteja yhtiömuotoiseen rakentamiseen ammattirakentajille. Tiedotamme tonttihauista tällä sivulla.

Kesäniemestä Veittijärveltä tulossa tontti myyntiin tarjouskilpailulla

Ylöjärven kaupunki myy tarjouskilpailulla tontin Kesäniemestä Veittijärven alueelta. Veittijärvi sijaitsee muutaman kilometrin päässä Ylöjärven keskusta-alueesta ja sen palveluista. Poikkeuksellinen tontti tulee myyntiin kevään 2024 aikana, viimeistään toukokuussa. Tarjouskilpailusta tullaan tiedottamaan kaupungin nettivisuilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Kiinteistö on kooltaan 1563 neliötä. Rakennusoikeutta on 380 kerrosneliötä asuinrakennukselle sekä 80 kerrosneliötä talousrakennukselle. Tontille voi rakentaa omakotitalon tai paritalon. Pohjahinta on 100 000 euroa. Kiinteistö myydään hyväksyttyjen tarjousten perusteella korkeimman hinnan tarjonneelle ostajalle. Kaupungille jää kuitenkin oikeus hylätä kaikki saapuneet tarjoukset.

Kaupunginhallitus 25.3.2024


Ahmantie 13, haku 19.2.-4.3.2024

Siivikkalan Ahmantien omakotitontti herätti runsaasti kiinnostusta: hakemuksia tuli määräaikaan mennessä 48. Tontti arvottiin 7.3.2024.

Kiinteistötunnus: 980-403-1-400. Pinta-ala: 884 m2. Rakennusoikeus: 240 k-m2. Hinnasto: neliöhinta 67 €/m2, myyntihinta 59 228 €, vuosivuokra 3553,68 €, varausmaksu 1776,84 €.


Yhtiömuotoisten tonttien haku 22.1.-5.2.2024

Yhtiömuotoiseen rakentamiseen tarkoitettuja tontteja oli haettavissa Siltatien alueelta ja Metsäkylän Työläjärveltä 22.1.-5.2.2024. Haku on kaksivaiheinen siten, että ensimmäisessä vaiheessa haastatellaan tonteista kiinnostuneet rakentajat ja seuraavassa vaiheessa rakentajat toimittavat alustavan suunnitelman tonttien maankäytöstä.

Siltatien alueen tontit (pdf)

Metsäkylän Työläjärven tontit (pdf)

Ennen tontin lopullista luovutusta tontti varataan varauspäätöksellä tulevalle toteuttajalle vuodeksi hankkeen suunnittelua varten. Varaajan tulee hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä pyytää joko varausajan jatkamista tai pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tai kauppakirjan tekemistä. Varauspäätöksen perusteella varausajalta peritään varausmaksu, joka on 5 % tontin myyntihinnasta. Varausmaksu hyvitetään tonttia koskevan kaupan tai vuokrauksen yhteydessä. Varausmaksua ei palauteta tonttivarauksen peruuntuessa tai varausajan umpeutuessa. Tontin saaja voi päättää vuokraako vai ostaako kohteen.

Ensimmäisen vaiheen hakulomake

Ensimmäisessä vaiheessa tonteista kiinnostuneet rakentajat haastatellaan. Haastattelussa selvitetään hakijan tekniset, taloudelliset ja muut resurssit rakentamisen aloittamiseen ja toteuttamiseen. Hakemus tulee jättää 5.2.2024 kello 15.00 mennessä. Haastattelut järjestetään helmi- ja maaliskuun aikana. Ensimmäiseen vaiheeseen tulee osallistua, jotta pääsee seuraavaan vaiheeseen.

Linkki hakulomakkeeseen

Toisen vaiheen hakulomake

Toisessa vaiheessa rakentajat toimittavat hakemuksen tavoittelemistaan tonteista. Hakemukseen kuuluu liiteaineistona alustava suunnitelma tonttien maankäytöstä, jolla voidaan arvioida suunnitelman laatutekijöitä. Hakulomakkeella on kuvattu arvioitavat osa-alueet: laatu, asemapiirros, huoneistojakauma, aikataulu ja yhteiskuntavastuu. Pääpaino arvioinnissa muodostuu seuraavasti: 30 % laatu, 30 % asemapiirros, 15 % huoneistojakauma, 15 % aikataulu ja 10 % yhteiskuntavastuu. Hakulomakkeella pyydetään vaadittavat tiedot arvioinnin suorittamiseksi. Hakemuslomake toiseen vaiheeseen lähetetään niille, jotka ovat osallistuneet ensimmäiseen vaiheeseen.

Valintaperusteet (pdf)

Metsäkylän Työläjärven tontit

Työläjärven alueelta on tässä haussa mukana yksi asuinpientalotontti. Tontin tehokkuusluku on 0,28. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Rakennusoikeuden arvo on 165 €/k-m2 ja vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta.

Mikäli tontti rajautuu yhdeltä sivulta puistoon tai lähivirkistysalueeseen, kerrosneliömetrihintaan lisätään 3 €. Kahdelta sivulta puistoon tai lähivirkistysalueeseen rajoittuvan tontin kerrosneliömetrihintaan lisätään 5 €.  

Tontti on merkitty karttaan, joka löytyy alla olevasta aineistosta. Alueen kadut on jo rakennettu, joten tonteille pääsee rakentamaan. Luovutettavien tonttien asemakaavoihin ja asemakaavamerkintöihin ja -määräyksiin pääsee tutustumaan alla olevasta aineistosta. Jos materiaalit eivät lataudu, ole yhteydessä tontti-insinööri Janne Kuroseen, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Siltatien alueen tontit

Siltatien alueelta on jaossa yhteensä neljä tonttia yhtiömuotoisten tonttien haussa. Näistä kaksi on asuinpientalojen korttelialueen (AP-4) tontteja, jotka soveltuvat rivitalojen ja paritalojen rakentamiseen. Lisäksi jaossa on yksi AR-tontti, joka soveltuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakentamiseen sekä yksi AKR-tontti, joka soveltuu asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakentamiseen.

Tontin voi joko ostaa tai vuokrata. Rakennusoikeuden arvo on 165 €/k-m2 ja vuosivuokra on 6 % myyntihinnasta. Mikäli tontti rajautuu yhdeltä sivulta puistoon tai lähivirkistysalueeseen, kerrosneliömetrihintaan lisätään 3 €. Kahdelta sivulta puistoon tai lähivirkistysalueeseen rajoittuvan tontin kerrosneliömetrihintaan lisätään 5 €. 

Tontit on merkitty karttaan, joka löytyy alla olevasta aineistosta. Luovutettavien tonttien asemakaavoihin ja asemakaavamerkintöihin ja -määräyksiin pääsee myös tutustumaan alla olevasta aineistosta. Jos materiaalit eivät lataudu, ole yhteydessä tontti-insinööri Janne Kuroseen, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.


Omakotikotitonttien haku syksyllä 2023: tontit arvottu, kiitos kaikille hakijoille

Omakotitonttien saajat syksyn 2023 tonttihaun osalta on arvottu. Arvonta suoritettiin 14.11.2023. Päätös tonttien saajista lähetettiin tiedoksi kaikille tonttihakuun osallistuneille sähköpostilla.

Omakotitonttien arvonta suoritettu 14.11.2023 (tiedote)

Yli 150 hakemusta Ylöjärven omakotitontteihin (tiedote)

Tonttihaun aineistot 2023

Kaava-aineistot 2023

Alueiden yleisesittelyt

Siltatien alueen yleisesittely >>
Metsäkylän yleisesittely >>


Aiemmin päättyneitä hakuja

Yhtiömuotoisten tonttien haku keväällä 2023

Yhtiömuotoisten tonttien haku järjestettiin keväällä 2023. Yhtiömuotoisten tonttien haku järjestettiin kaksivaiheisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin tonteista kiinnostuneet rakentajat ja seuraavassa vaiheessa rakentajat toimittivat alustavan suunnitelman tonttien maankäytöstä. Tontteja oli haettavana Siltatien, Työläjärven ja Siivikkalan alueilta. 

Omakotitonttien haku syksyllä 2022

Omakotitalojen tonttihaku toteutettiin 1.-30.11.2022. Haettavana oli omakotitontteja asemakaava-alueilta: Siltatie 3. vaihe (17 kpl) ja Siivikkalan koulun pohjoispuoli (6 kpl). Tarkemmat tiedot päättyneestä tonttihausta löydät alla olevista aineistoista. Aineistoissa on esitetty kaikki se tieto, mitä kaupunki julkaisi tonttihakuun liittyen.

Siltatie 3. vaihe 2022

Siivikkalan koulun pohjoispuoli 2022

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu3.4.2024