Valitse sivu

Luvat ja hakemukset

Lainsäädännössä on lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyjä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia toimintoja varten. Viranhaltijat neuvovat tarvittaessa hakemusten kanssa.

Prosessit ovat monivaiheisia, joten päätöksen saaminen voi kestää kauan. Hakemusten käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin toimitettu hakemus. Etenkin ympäristö- ja maa-aineslupia haettaessa suositellaan tarvittaessa ennakkoneuvottelua.

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu on siirtynyt lupahakemusten ja ilmoitusten hakemisessa sähköiseen järjestelmään.

Sähköinen Lupapiste-palvelu kattaa tällä hetkellä

 • maa-ainesluvat
 • ympäristöluvat
 • meluilmoituksen
 • vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset
 • maastoliikennelain mukaiset hakemukset
 • aumausilmoitukset
 • ilmoituksen jätteen ammattimaisesta käsittelystä
 • ilmoituksen käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättämisestä maaperään
 • vesiliikennelain mukaisen luvan kilpailuihin, harjoituksiin ja muihin tapahtumiin
 • ylijäämämaiden hyödyntämisen, ilmoituksen ympäristölupatarpeen arviointia varten
 • leirintäalueilmoituksen
 • valvontailmoituksen jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa.

Nämä luvat ja ilmoitukset tulee tehdä ensisijaisesti Lupapisteen kautta.

Muut lupahakemukset, ilmoitukset ja rekisteröinnit tehdään toistaiseksi entiseen tapaan joko postitse tai sähköpostitse.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta,  lupahakemus- ja ilmoituslomakkeet lähetetään joko postitse tai sähköpostilla: Ylöjärven kaupunki, Ympäristönsuojelu, Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kirjaamo@ylojarvi.fi.

Kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä Ylöjärven kaupungin verkkosivuilla.

Lue lisää aiheesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.1.2024