Valitse sivu

Pihat ja puutarhat

Tälle sivulle on kerätty hyödyllistä tietoa pihan ja puutarhan hoitamisesta. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta määrittelee tontinomistajalle kuuluvat kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät.

Puiden kaataminen

Ylöjärven kaupungin asemakaava-alueilla tarvitaan aina lupa puunkaatoon. Lupa on tarpeen, vaikka puu kaadettaisiin omalta tontilta. Yleensä lupa puunkaatoon edellyttää tonttikatselmusta, joita suorittavat tarkastusinsinöörit. Aluejaot tarkastajien osalta ovat samat kuin katselmusten suorittamisessa. Puunkaadot haetaan Lupapiste.fi-sivuston kautta.

Kaupungin omistamilla alueilla puiden kaatamista koskevat anomukset ja tiedustelut osoitetaan sähköpostitse metsävastaavalle. Tästä poikkeuksena katualueilla asiasta vastaa kunnossapitopäällikkö sekä yleisillä alueilla työmaapäällikkö.

Isot puunhakkuut ja muutoin ympäristöön erityisen merkittävästi vaikuttavat puunkaatoasiat vaativat yleensä maisematyöluvan.

Puutarhajäte

Puutarhajätteen vieminen puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille on kiellettyä.

Lehdet, risut, ruohonleikkuujätteet ja muut puutarhajätteet tulisi kompostoida tai hakettaa omalla tontilla tai viedä Nokialle Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen. Jätettä voi viedä ilmaiseksi henkilöauton peräkärryllisen verran.

Haitallisia vieraskasveja sisältävä puutarhajäte pitäisi mädättää suljetussa jätesäkissä ennen kompostointia tai sijoittamista jäteastiaan.

Ylöjärven kaupunki järjestää keväisin ja syksyisin kotitarvekuormille risupäivät, jolloin lehtiä ja oksia voi viedä ilmaiseksi Metsäkylän vanhalle kaatopaikalle Kolsopintielle. Risu- ja lehtikuormien tulee olla erillisiä, eli esimerkiksi lehtikuormassa ei saa olla oksarisuja. Kuormissa ei saa olla myöskään muuta jätettä. Kyse on kotitarvekuormista. Isot kuormat tulee viedä Koukkujärven jätekeskukseen. Risupäivistä tiedotetaan kaupungin tapahtumakalenterissa.

Vieraslajien torjunta

Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajien torjunta edellyttää eri viranomaisten, toimijoiden sekä kansalaisten yhteistyönä. Vieraslajihavainnoista voi ilmoittaa Vieraslajit.fi-sivustolla.

Vieraslajit (Maa- ja metsätalousministeriö)

Vesikasvien niitto

Ylöjärven kaupunki vuokraa pienimuotoisiin rantojen kunnostuksiin kaislaleikkuria, jolla voi niittää vesikasvillisuutta. Leikkuri on tarkoitettu Ylöjärven alueella sijaitsevien vesien hoitoon. Lisätietoja kaislaleikkurin vuokrauksesta.

Lue lisää aiheesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu12.1.2024