Valitse sivu

Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentamisella tarkoitetaan uutta rakentamista olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä hyödyntäen valmista yhdyskuntarakennetta, -järjestelmiä ja palveluita. Täydennysrakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta ja on usein kustannuksiltaan edullisempaa kuin aivan uusien alueiden rakentaminen.

Ylöjärven keskusta-alueen kehittämisen osana pyritään edistämään täydennysrakentamishankkeita erityisesti Soppeenmäessä ja Kirkonseudulla. Asunto-osakeyhtiöiden ohella mahdollisia täydennys- ja korvausrakentamiskohteita on muun muassa liikerakennusten tonteilla.

Täydennysrakentamisen edut

Taloyhtiöt voivat saada täydennysrakentamisesta taloudellista hyötyä ja rahoitusta peruskorjauksiin, hissin rakentamiseen tai muihin remontteihin. Täydennysrakentamishankkeesta saatavan taloudellisen hyödyn määrä riippuu muun muassa sijainnista, rakennettavuudesta ja rakennusoikeuden määrästä.

Kaupungin kannalta täydennysrakentamisen hyötyjä ovat kaupunkirakenteen tiivistyminen, olemassa olevien yhdyskuntajärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen sekä kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden vahvistuminen.

Kiinteistönomistaja voi tehdä aloitteen

Aloitteen täydennysrakentamisesta voi tehdä kiinteistönomistaja silloin, kun kyseessä on yksittäinen tontti. Korttelin eri kiinteistönomistajat voivat myös käynnistää hankkeen yhdessä. Laajemmilla alueilla ja kaupungin omistamilla mailla kaupunki voi käynnistää asemakaavan muutoksen silloin, kun alueen käyttöä halutaan tehostaa.

Täydennysrakentamiseen on monia eri tapoja, esimerkiksi rakennuksen jatkaminen tai korottaminen, olemassa olevan rakennuksen (osittainen) purkaminen, uusi rakennus samalle tontille tai uuden tontin lohkominen. Useimmissa tapauksissa nämä hankkeet edellyttävät asemakaavan muutosta.

Ideasta tarkempaan selvitysvaiheeseen

Kun idea täydennysrakentamisesta on syntynyt, kiinteistönomistajan tai taloyhtiön hallituksen kannattaa olla varhaisessa vaiheessa yhteydessä kaupunkiin.

Keskusta-alueen täydennysrakentamishankkeissa alustavaa selvitysvaihetta koordinoi kehityspäällikkö yhdessä kaavoituksen ja kiinteistönomistajan kanssa. Mikäli täydennysrakentamishanke on etenemiskelpoinen, tulee kiinteistönomistajan tyypillisesti palkata sille ammattisuunnittelija valmistelemaan viite- ja hankesuunnitelmat.

Täydennysrakentamishankkeiden toteutuminen ideasta valmiiksi rakennukseksi vie tyypillisesti joitakin vuosia riippuen asemakaavan muutostarpeesta, uuden rakentamisen laajuudesta ja rakentamistavasta. Kannattaa siis olla ajoissa liikkeellä, mikäli ajatuksena on kiinteistön tulevien remonttien rahoittaminen lisärakentamisella.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.1.2024