Valitse sivu

Tutkimusluvat

Tälle sivulle kootaan tietoja Ylöjärven kaupungin toimintaan liittyvistä tutkimusluvista.

Varhaiskasvatuksen tutkimusluvat

Ylöjärven varhaiskasvatuksessa tehtäviin tutkimuksiin ja opinnäytteisiin tarvitaan tutkimuslupa.

Tutkimusluvan tulee olla hyväksytty ennen kuin tutkimus voidaan aloittaa. Tutkimuslupa on tutkimuskohtainen ja sen hakee tutkimuksesta vastaava henkilö tai päätutkija.

Tutkimusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvan hakija on ollut henkilökohtaisesti yhteydessä siihen yksikköön, johon tutkimus kohdistuu ja tutkimuksen toteuttamisesta on sovittu yksikön yhteyshenkilön kanssa. Yhteyshenkilön tiedot merkitään lupahakemukseen ja hän avustaa tarvittaessa tutkimuksen käytännön järjestelyissä kaupungin osalta.

Lupahakemus tulee täyttää huolellisesti, sillä sähköisen lomakkeen tietoja ei voi muuttaa tai täydentää hakemuksen lähettämisen jälkeen. Hakemukseen tulee liittää aina tutkimussuunnitelma ja opinnäytteiden osalta sen pitää olla ohjaajan hyväksymä. Tutkimusluvan myöntäjä voi pyytää hakijalta luvan myöntämisen kannalta tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja.

Tutkimusluvasta päättää varhaiskasvatuksen johtaja.

Varhaiskasvatuksen tutkimusluvan voi hakea sähköisellä lomakkeella.

Perusopetuksen tutkimusluvat

Ylöjärven perusopetuksessa tarvitaan tutkimuslupa, jos oppilaat ovat tutkimuksessa mukana. Samoin tarvitaan lupa, jos opetushenkilöstöä haastatellaan tai he osallistuvat muulla tavoin kohdennetusti tutkimuksen toteuttamiseen. Tutkimuslupaa ei tarvitse erikseen anoa, jos esimerkiksi vapaaehtoiset opettajat osallistuvat kyselyyn anonyymisti. 

Perusopetuksen tutkimusluvat myöntää perusopetuksen johtaja. 

Perusopetuksen tutkimuslupa haetaan sähköisellä lomakkeella.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu4.7.2024