Turvallisuus

Turvallinen ja viihtyisä kunta on hyvä paikka asua, elää ja tehdä työtä.

Turvallisuus on osa kaikkea kunnan toimintaa. Se on esimerkiksi ympäristöturvallisuutta, liikenneturvallisuutta, rakennusturvallisuutta, paloturvallisuutta, rikosturvallisuutta, tietoturvallisuutta ja työturvallisuutta.

Näille sivuille on koottu turvallisuuteen liittyviä asioita ja palveluita. Turvallisuustietoa löytyy myös varsinaisilta palvelusivuilta.

Turvallisuussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven nykyisen turvallisuussuunnitelman kokouksessaan 3.6.2019.

Asiakirja on jatkumo edelliseen, vuonna 2017 hyväksyttyyn suunnitelmaan. Uuden suunnitelman valmistelussa on huomioitu kaupunkistrategian 2028 tavoitteet ja valtakunnalliset uudet linjaukset sekä turvallisuustilanteiden muutokset.

Turvallisuussuunnitelma sisältää sen, miten kuntalaisiin kohdistuvia rikoksia, häiriöitä, tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäistään ja miten niihin varaudutaan ennalta. Turvallisuutta parannetaan yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa.

Ylöjärven turvallisuussuunnitelman pääteema on arjen turvallisuus, ja tätä edistää eri toimijoiden pitkäjänteinen ennaltaehkäisevä yhteistyö. Turvallisuussuunnitelman toteutukseen on nimetty paikallinen turvallisuustyöryhmä, joka koostuu eri viranomaisten edustuksesta.

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategia tähtää siihen, että kaikissa kunnissa on valtuuston hyväksymä turvallisuussuunnitelma.


Sivu päivitetty 18.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi