Turvallisuus

Ylöjärven kaupunki järjestää turvallisuuskyselyn asukkailleen 19.11. - 16.12.2018. Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin turvallisuussuunnitelman päivityksessä vuonna 2019. Lisätietoja ja linkki kyselylomakkeeseen tulossa.

Turvallinen ja viihtyisä kunta on hyvä paikka asua, elää ja tehdä työtä.

Turvallisuus on osa kaikkea kunnan toimintaa. Se on esimerkiksi ympäristöturvallisuutta, liikenneturvallisuutta, rakennusturvallisuutta, paloturvallisuutta, rikosturvallisuutta, tietoturvallisuutta ja työturvallisuutta.

Näille sivuille on koottu turvallisuuteen liittyviä asioita ja palveluita. Turvallisuustietoa löytyy myös varsinaisilta palvelusivuilta.

Turvallisuussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven turvallisuussuunnitelman kokouksessaan 6.2.2017.

Suunnitelman kantavana ajatuksena on arjen turvallisuus ja sen eteen tehtävä ennaltaehkäisevä työ. Suunnitelmassa avataan turvallisuussuunnittelun kokonaisuutta ja eri toimijoiden rooleja. Suunnitelmassa käydään läpi myös Ylöjärven turvallisuustilannetta kuntalaiskyselyn sekä pelastuslaitoksen ja poliisin tilastojen pohjalta.

Turvallisuussuunnitelma perustuu kaupungin strategiaan ja sitä toteutetaan osana kaupungin hyvinvointityötä ja -suunnitelmaa. Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategia tähtää siihen, että kaikissa kunnissa on valtuuston hyväksymä turvallisuussuunnitelma.

> Kaupunginvaltuusto 6.2.2017


Sivu päivitetty 12.11.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi