Valitse sivu

Asuntila-Siivikkalan yleiskaava

Asuntila-Siivikkalan osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven kaupungin itäpuolella Keijärven ja Näsijärven välimaastossa, rajautuen Asuntilan ja Siivikkalan asuinalueiden väliin. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 223 hehtaaria.

Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on päivittää olemassa olevaa osayleiskaavaa ajantasaiseksi sekä kehittää Asuntila-Siivikkalan alueen ympäristön toimivuutta ja saatavuutta muodostamalla uusia asuinalueita toimivilla kulkuyhteyksillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 10.2.-15.3.2021.

Osayleiskaavan muutosta laatii kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.1.2021 § 40 (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!