Valitse sivu

Teivo 3 -yritysalue

Teivo 3 -yritysalueen asemakaava-alue sijaitsee Ylöjärven Kirkonseudulla, keskustaajaman eteläpuolella, rajautuen eteläosastaan Vaasantiehen (kantatie 65) ja pohjoisosasta Keijärventiehen sekä tien viereiseen Tampere-Seinäjoki-päärataan. Alueen alustava pinta-ala on noin 8,5 hehtaaria. Alue on pääosin rakentamatonta peltoaluetta.

Asemakaavan tavoitteena on jatkaa osayleiskaavan periaatteiden mukaisesti Teivon yritysalueen suunnittelua siten, että siitä muodostuu keskustan läheisyyteen sijoittuva ja pääliikenneväylään sekä joukkoliikennekäytävään tukeutuva vetovoimainen työpaikka-alue.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.3.2021 – 3.5.2021.

Kaavaluonnos nähtävillä keväällä 2022

Kaavaluonnosasiakirjat olivat nähtävillä 2.2.-7.3.2022 Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kaupungin kotisivuilla.

Mielipiteet kaavaluonnoksista tuli toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 7.3.2022 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa laatii FCG Oy. Ylöjärven yhteyshenkilöt kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja vs. projektiarkkitehti Helena Ylinen.

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.1.2022 (pdf)

Kaavaluonnos VE1 ja VE2, viitesuunnitelmat 26.1.2022 (pdf)

Kaavaselostus 26.1.2022 (pdf)

Peltomaisema

Teivo 3 -yritysalue sijaitsee Teivon risteyksen eli Ylöjärven ja Tampereen rajan sekä Ylöjärven keskustan välissä.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!