Valitse sivu

Kasvuohjelma

Ylöjärven kasvuohjelma tarkentaa kaupungin strategiaa, jonka mukaan Ylöjärvi rakentaa elinvoimaa vahvalla kasvulla.

45 000 asukasta vuonna 2040

Kasvuohjelman tavoitteeksi on asetettu koko kaupungin tasolla 45 000 asukasta vuonna 2040. Ohjelmassa on määritelty aluekohtaiset tavoitteet ja toimet kunkin tavoitteen toteuttamiseksi.

Painopisteinä Teivo-Mäkkylä, keskusta ja Siltatien alue

Kaikilla alueilla tavoitellaan asukasmäärän kasvua, mutta kasvu keskittyy selkeästi Teivon-Mäkkylän, keskustan ja Siltatien alueille. Suuri osa ohjelman toimenpiteistä asettuu 2020-luvulle, mutta myös 2030-luvulle sijoittuvia toimia on kirjattu. Asukasmäärän kasvu on 2020-luvulla vielä maltillista mutta kiihtyy 2030-luvulla, kun toimenpiteet alkavat tuottaa tulosta.

Linkkejä lisätietoon:

Teivon-Mäkkylän alueen yleiskaava

Prisma-kauppakeskuksen rakentaminen

Räikän alueen kehittäminen

Ydinkeskustan ideakilpailu

Ratikan varrella ja metsän siimeksessä, Ylöjärven esitys Tampereen kaupunkiseudun Tonttipäivässä 2023 (pdf)

Palvelut, liikennejärjestelyt ja yrittäjyys keskeisiä näkökulmia

Aluekohtaisten toimenpiteiden lisäksi on määritelty yhteisiä koko kaupungin tasoisia toimenpiteitä teemakokonaisuuksittain. Kasvuohjelmassa sivutaan niin palveluverkkoa, liikennejärjestelmää kuin työllisyyttä ja yrittäjyyttäkin. Samoin nostetaan esiin kestävyys- ja hyvinvointinäkökulmat sekä resurssien varmistamisen tärkeys. Kasvuohjelman toteuttaminen edellyttää myös satsausta kaupunkimarkkinointiin.

Kasvuohjelman taloudellisia vaikutuksia on mallinnettu 10 vuoden aikajänteellä. Talouden tarkastelu osoittaa, että kasvun edellyttämä resursointi johtaa alijäämäiseen tulokseen lähivuosina. Kasvu alkaa kuitenkin tuottaa tulosta ja 2020-luvun lopulla päästäneen ylijäämäisen tulokseen. Lainamäärä asukasta kohden pysynee maltillisena mittavista investoinneista huolimatta.

Kasvuohjelmaan liittyvien toimenpiteiden tarkoista aikatauluista ja budjettivaikutuksista päätetään vuosittain talousarvion sekä maankäyttö- ja palveluohjelman (Mapston) käsittelyjen yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kasvuohjelman 12.12.2022.

Ylöjärven kasvuohjelma 45 000 asukasta 2040 (pdf)

Ilmakuva, jossa iso tie halkoo peltomaisemaa.

Klikkaa kuvaa ja katso 360-kuva Mäkkylän alueesta. Linkki vie Kuula-kuvapalveluun. 

Kasvuohjelmassa Teivon-Mäkkylän alueen kasvutavoite on kaupunginosista suurin: 7 000 asukasta vuonna 2040 (lisäys vuoteen 2020 verrattuna 5 045). Teivo-Mäkkylää kuvataan alueeksi, joka tarjoaa luonnikasta, uuden ajan kaupunkiasumista, jossa laajat virkistysalueet ovat aivan kotiportailla. Yhteydet Ylöjärven keskustan ja Tampereen suuntaan ovat erinomaiset kaikilla liikkumismuodoilla.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!