Valitse sivu

Aron ranta

Kaava-alue sijaitsee Ylöjärven Kirkonseudulla Keijärven rannassa ulottuen Pappilanniemestä Mäkkylään. Asemakaava koskee kiinteistöä 980-871-4-1 ja asemakaavan muutos kiinteistöjä 980-428-39-276 ja 980-428-0045-0062. 

Muutosalue on Keijärven rannan viher- ja virkistysaluetta, jota rajaa etelässä rautatie, lännessä Kuruntie ja pohjoisessa Pappilanniemen asuinalue. Alueella on ollut tähän asti uimaranta, yksi aidattu luonnonnurmikenttä, nurmikenttiä, venepaikkoja ja pysäköintialueita ja lisäksi aikanaan kesken jäänyt polkuautorata, minkä takia alueella on asfalttirata-alue. Alueen pohjoisosa ja rantavyöhyke on muuta rakennettua viheraluetta luonnonmukaisempaa. Asemakaavoitettava alue sijaitsee Keijärven lounaisosan rautatiealueella. Kaava-alueen pinta-ala on yhteensä noin 13 ha.

Asemakaavalla muodostuu rautatiealue (LR-1). Asemakaavan muutoksella osoitetaan puistoalueet (VP, VP-6, VP-7), uimaranta-alue (VV), palstaviljelyalue (RP-1), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) sekä vesialueet (W). Hulevesialueet sekä tärkeät lintualueet on osoitettu kaavassa. Kaavaluonnokseen varataan alue pelikentälle, venepaikoille ja pysäköinnille sekä ohjeelliset alueet pelikentälle, kioskille ja urheilu- ja virkistystoimintaa palveleville tiloille. Meluntorjuntaa ohjataan meluvallin ja aidan aluevarauksella.

Lisäksi radan koillisreunaan osoitetaan kevyen liikenteen yhteys / radan huoltotie. Aron rannassa yhteyden jatkeena on uusi pyöräilytieyhteys koulutuskeskus Valon suuntaan ja Kuruntien suuntaisesti pohjoiseen. Mäkkylän pellon puolelle osoitetaan pyörätien/radan huoltotien edellyttämä pääradan alikulku Terätien suuntaan.

Tavoitteena monipuolinen virkistys- ja viheralue

Aron rantaa kehitetään kaupunkilaisten yhteiskäytössä olevana vapaa-ajanviettoalueena. Kaavatyön tavoitteena on kehittää saavutettava ja toiminnoiltaan monipuolinen virkistys- ja viheralue. Kun alueen saavutettavuutta suunnitellaan tarkemmin, varmistetaan virkistys- ja ulkoilureittien jatkuvuus. Alueen suunnittelua ohjaa ydinkeskustan osayleiskaava 2040.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.11.-9.12.2022.

Aron virkistysalueen kehittämisen tueksi  avattiin kysely, joka oli auki huhti-toukokuun ajan. Kysely oli avoin kaikille kiinnostuneille ja saimmekin peräti 468 vastausta alueen kehittämisestä. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.7.-31.8.2023 välisen ajan.

Aron rannassa oli elokuun 22.päivä mahdollisuus tutustua alueen kaavaluonnokseen ja keskustella kaupungin virkistysalueista kaupunkisuunnittelun sekä hyvinvointipalvelujen edustajien kanssa. 

Lisätietoja kaavasta antavat kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen p. 044 431 4324 ja maisemasuunnittelija Kaisu Wallin p. 041 730 1380.

Kaava-aineisto

Luonnosvaiheen aineisto

Kaavakartta ja -määräykset 14.6.2023 (pdf)

Kaavaselostus 14.6.2023 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.6.2023 (pdf)

Vastineraportti 14.6.2023 (pdf)

Kyselyraportti 14.6.2023 (pdf)

Selvitykset

Luontoselvitys 2022 (pdf)

Linnustoselvitys 2022 (pdf)

Meluselvitys LUONNOS (pdf)

Rantamaisema

Aron alue sijaitsee Räikän rannan vieressä Keijärvellä Ylöjärven keskustassa.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!