Valitse sivu

Antaverkka – Mutala

Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan muutos ja laajennus Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella on saanut lainvoiman (tiedote 7.6.2021).

Kaupunginvaltuustossa 3.9.2018 § 88 hyväksytty aineisto

Osayleiskaava (pdf)
Merkinnät ja määräykset (pdf)
Selostus (pdf)
Ehdotuksen muutokset (pdf)
Ehdotuksen merkinnät-muutokset (pdf)
Viranomaisneuvottelumuistio (pdf)
Vastineet lausuntoihin (pdf)
Vastineet muistutuksiin (pdf)
Kuusela alueen palstoituskartta (pdf)
Luontoselvitys Kuuselan alueen luonnosta (pdf)

Kaava-aineiston liitteitä

Alueen sijainti (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Maakuntakaavaehdotus (pdf)
Ote nykyisestä oikeusvaikutuksettomasta osayleiskaavasta (pdf)
Rantojenkäytön osayleiskaava (pdf)
Mitoitusvyöhykkeet (pdf)
Mitoitus ranta-alue (pdf)
Emätila rantamitoitus (pdf)
Kuivanmaan mitoitusselvitys (pdf)
Tekninen verkosto (pdf)
Rakennettu ympäristö (pdf)
Maisemaselvitys (pdf)
Kasvillisuus (pdf)
Rakennuskohteet ja kulttuuriympäristöt (pdf)
Luonto- ja suojelukohteet (pdf)
Maanomistus (pdf)
Voimassa olevat vesihuollon toiminta-alueet (pdf)
Rakentamistapaohjeet (pdf)
Vastineet lausuntoihin (pdf)
Muistutukset ja vastineet (pdf)
Viherverkkotarkastelu (pdf)

Selvitykset

Antaverkka-Mutalan OYK mitoitusselostusliite (pdf)
Lempiänniemen-Ylisen alueen kasvillisuusselvitys (pdf)
Liito-orava Antaverkka-Mutala (pdf)
Luontoselvitys Vahanta-Ylinen (pdf)
Luontoselvitys Ylinen-Mutala (pdf)
Luontoselvitys Pohjankylä (pdf)
Maaseutualueen rakennusinventointi (pdf)
Rakennusinventointi Pohjankylä (pdf)
Vahannan-Peräsillan-Lempiäniemen alueen pesimälinnusto (pdf)
Vahanta-Lempiäniemi-Mutala linnusto- ja liito-oravaselvitys (pdf)
Ylöjärven kulttuuriympäristöohjelma otteita (pdf)
Ylöjärven maaseutualueen maisemahistoria (pdf)
Ylöjärven historiallisen ajan muinaisjäännösten inventointi (pdf)
Arkeologinen perusinventointi otteita (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!