Valitse sivu

Opetus ja koulun arki

Hyvinvoiva koululainen  – Yhdessä Yhtenäistä Koulupolkua kulkien 
 
Soppeenmäen yhtenäiskoulun toiminta-ajatuksen taustalla ovat seuraavat arvoperustaan ja oppimiskäsitykseen liittyvät tavoitteet ja toimintatavat:  

Koulupolkuni jatkuvuus ensimmäisestä yhdeksänteen 

 • valitaan toimintatapoja, joilla luodaan oppilaalle turvallinen koulupolku  
 • hyödynnetään yhtenäiskoulun mahdollisuudet oppilaan tukemiseen 

Ainutlaatuisuuttani arvostetaan 

 • Soppeenmäen yhtenäiskoululle on leimallista erilaiset oppijat   
 • oppilasta arvostetaan yksilöinä  
 • koulussa tuetaan kaikkien oppilaiden vahvuuksia  

Teen yhdessä  

 • Soppeenmäen yhtenäiskoulussa arvostetaan yhdessä tekemistä niin henkilöstön  kuin oppilaiden kesken  
 • työtapoja valittaessa suositaan yhdessä tekemistä  

Toimin vastuullisena osana kouluyhteisöä  

 • koulun toiminnassa korostuu vastuu omasta työstä  
 • työtapojen valinnassa painottuu vastuu muista ja ympäristöstä  

Olen myönteinen ja aktiivinen oppija  

 • koulu muodostaa oppimisympäristön, joka tukee oppimisen iloa  
 • Soppeenmäen yhtenäiskoulun oppilas on keskiössä oman työnsä suunnittelijana 

Liikun  

 • oppilaita kannustetaan liikkumaan monipuolisesti 
 • tarjotaan koulupäivän aikana mahdollisuuksia erilaiseen liikkumiseen   

Lue lisää aiheesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu23.4.2024