Valitse sivu

Lupahakemukset

Rakennuslupa voi edellyttää poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua. Kaava-alueella tehtävät maisemaa muokkaavat toimenpiteet voivat edellyttää maisematyölupaa. Luvan tarvetta tulee aina tiedustella ennen toimenpiteisiin ryhtymistä lupaviranomaiselta, joko lähettämällä sähköpostia kaavoituksen asiakaspalveluun, kaavoitus@ylojarvi.fi, tai pyytämällä neuvoa Lupapiste.fi:n kautta.

Lupahakemuksen käsittely alkaa, kun kaikki luvan edellyttämät liitteet on toimitettu ja naapurit kuultu. Katso ohjeet hakemuksen ja sen liitteiden valmisteluun:

Näin haet suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamislupaa (pdf)

Päätökset luvista tekee kaavoituspäällikkö. Luvasta perittävä maksu määräytyy kaavoituksen palvelumaksujen mukaan.

Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakennushanke sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella tai rantavyöhykkeellä, varmista kaavoituksesta poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus. Käyttötarkoituksen muutos vapaa-ajan asunnosta vakituiseksi asunnoksi käsitellään useimmiten poikkeamislupahakemuksella. 

Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset valmistellaan kaavoituksen toimesta Lupapiste-asiointipalvelun kautta. Lupapiste-asiointipalvelun kautta voit tiedustella, vaatiiko hanke edellä mainittuja lupia.

Maisematyölupa

Maisematyöluvasta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa 128 §. Lupa on tarpeen asemakaava- ja rakennus- ja toimenpidekieltoalueella sekä yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Puiden kaataminen, maisemaa muuttava maanrakennustyö tai edellisiin verrattava toimenpide edellyttävät maisematyölupaa.

Maisematyölupaa ei tarvita yleis- ja asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen eikä myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisiin töihin.

Maisematyölupapäätöksen asemakaava-alueiden asuntotonteilla tekee rakennustarkastaja (puunkaato; hakemus tehdään Lupapisteessä) ja muilla alueilla kaavoituspäällikkö.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu8.3.2024