Valitse sivu

Postilaatikon sijoittaminen

Viestintävirasto on antanut 31.5.2011 määräyksen postilaatikkojen sijoittamisesta.

> Viestintäviraston määrys 31.5.2011 (pdf)

Postilaatikko pitää sijoittaa postiyrityksen määrittelemään paikkaan. Postilaatikkojen sijoittelussa on postilain ja Viestintäviraston määräyksen mukaan otettava huomioon muun muassa liikenneturvallisuusvaatimukset.

> Posti: Postilaatikon sijoittaminen ja ryhmittely

Postilaatikoille aiheutuneiden vahinkojen korvaus ei kuulu Ylöjärven kaupungille. Posti vastaa niiden postilaatikolle tai laatikkoryhmälle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta, jotka aiheutuvat tien normaalista kunnossapidosta. Teiden kunnossapitoa ovat esimerkiksi kasvillisuuden niitto, auraus, liukkaudentorjunta sekä lumivallien madaltaminen.

Kiistat postilaatikon sijoittamisessa

Postilaatikon sijoittamiseen liittyen tulisi olla ensisijaisesti yhteydessä suoraan postiyritykseen. Kiistatapauksessa postilaatikon sijoittamisesta päättää oman kunnan rakennusvalvonta.

Neljä teineeseen kiinnitettyä postilaatikkoa edestäpäin katsottuna. Yksi telineeseen kiinnitetty postilaatikko sivustapäin katsottuna.

Ohjeistus postilaatikon sijoittamisesta.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu13.2.2024