Valitse sivu

Mittauspalvelut

Ylöjärven kaupungin mittauspalveluiden tehtäviin kuuluvat rakennusvalvontamittaukset, asemakaavan pohjakartan ajantasaistus sekä erilaiset tilatut mittaukset. Mittauspalvelut hakee ja edustaa kiinteistötoimituksissa, joissa kaupunki on osallisena.

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusvalvontamittausten tarkoitus on osoittaa rakennusluvassa määritelty rakennuksen sijainti ja korkeusasema sekä niiden toteutuminen.

Rakennuksen sijainnin merkintä

Rakennuksen tarkan sijainnin merkintä suoritetaan ennen rakennustyön aloittamista. Rakennuksen kulmien paikat merkitään rakennusluvan ehtojen mukaisesti. Rakennuksen sijainnin merkinnän yhteydessä rakennuspaikalle tuodaan korkeustieto. Merkintäpyyntö tulisi tehdä vähintään kolme päivää ennen haluttua ajankohtaa. Rakennusluvan hintaan sisältyy neljä pistettä. Lisäpisteistä veloitetaan maksu voimassaolevan rakennusvalvontataksan (8 §) mukaisesti.

Rakennusvalvonnan taksat

Esimerkintä

Esimerkintä tehdään ennen rakennuksen sijainnin tarkkaa merkintää, jos rakennuksen pohjien sijoittaminen asemapiirroksen mukaisesti kiinteistörajoista on epävarmaa ja halutaan varmistaa pohjien sijoittuminen oikeille paikoilleen. Esimerkintä ei kuulu rakennusluvan hintaan ja se veloitetaan erikseen voimassaolevan rakennusvalvontataksan ( 8 § 8.6) mukaisesti.

Rakennusvalvonnan taksat

Sijaintikatselmus

Rakentamisen edetessä suoritetaan sijaintikatselmus, jonka tarkoituksena on todeta, että rakennus on rakennusluvan edellyttämässä paikassa sijaintinsa ja korkeusasemansa suhteen. Sijaintikatselmus sisältyy rakennusluvan hintaan. Tilaus tulee tehdä, kun perustus on valmis.

Rajannäyttö

Rajannäyttö on epävirallinen tontin rajan mittaus ja tarkoituksena on osoittaa tontin rajat epäselvissä tapauksissa tai aitaa rakennettaessa. Mittausryhmä merkitsee tilauksesta asemakaava-alueella tontin rajapisteet ja tarvittaessa rajalinjoja. Palvelu on maksullinen ja veloitetaan kaavoituksen ja maankäytön taksan mukaisesti.

Kaavoituksen ja maankäytön taksat ja palvelumaksut 1.1.2023 alkaen

Virallinen rajankäynti tulee hakea kiinteistön omistajan hakemuksesta Maanmittauslaitokselta ja siitä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Lue lisää rajankäynnin hakemisesta Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Korkeustiedot

Ylöjärven kaupunki on mitannut korkeuspisteitä uusille alueille ja korkeustiedot löytyvät karttasovelluksesta.

Korkeuspisteiden tiedot saat, kun etsit kartalta haluamasi pisteen ja klikkaat sitä. Pisteet on värjätty punaisella värillä, jotta ne erottuisivat karttapohjalta paremmin.

Kiinteistötoimitukset ja suostumus lohkomiseen

Kiinteistötoimitukset, kuten lohkomiset ja rajankäynnit, kuuluvat Ylöjärvellä Maanmittauslaitoksen tehtäviin. Kunta ei suorita kiinteistötoimituksia.

Kiinteistönmuodostus perustuu kiinteistötoimituksiin. Kiinteistötoimituksissa muodostetaan uusia kiinteistöjä ja käsitellään kiinteistöihin liittyviä oikeuksia. Asemakaava-alueella ei voida lohkoa vastoin tonttijakoa ilman kunnan suostumusta. Haja-asutus alueella tulee ottaa huomioon mahdollisen kaavan tai rakennusjärjestyksen (luku 6 § 22) asettamat vaatimukset rakennuspaikalle.

Kiinteistötoimitusta haetaan erillisellä hakemuksella, joka toimitetaan suoraan Maanmittauslaitokselle.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu8.3.2024