Valitse sivu

Kunnossapito ja katuvalaistus

Kaupunki hoitaa ympäri vuoden kaava-alueiden katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä pysäkkikatosten kunnossapidon. Tiekunnat hoitavat itse teiden kunnossapidon.

Katu- ja kunnossapitoluokitus

Tekninen lautakunta on päättänyt 16.6.2016 kaava-alueiden katujen, teiden ja kevyen liikenteen väylien katu- ja kunnossapitoluokituksesta. Luokitus määrittää kunnossapitotoimille tarkoituksenmukaisen järjestyksen ja väylien kunnolle tavoitteellisen laatutason.

Pöytäkirjan ote 16.6.2016 (pdf)

Kadut on jaettu kahteen kunnossapitoluokkaan:

  • 2. luokkaan kuuluvat kokoojakadut
  • 3. luokkaan kuuluvat asunto- ja tonttikadut

Kunnossapitotoimenpiteitä ovat:

Talvikunnossapito
– katujen auraus
– liukkauden torjunta
– hiekan poisto

Kesäkunnossapitohöyläys/ lanaus
– pölynsidonta
– ajoratamaalaukset
– paikkaukset

Luettelo 2. luokan kaavateistä (muut tiet kuuluvat 3. luokkaan): Tieluettelo (pdf)

Kunnossapitoluokitus

Palautetta ELYn maanteistä?

Palauteväylä-palvelussa voit antaa palautetta koko Suomen maanteistä, rataverkosta ja vesiväylistä. Palvelun taustalla ovat ELY-keskukset ja Väylävirasto. Palauteväylä >>

Katuvalaistus

Kaupunki valaisee asemakaava-alueilla olevia liikenneväyliä sekä haja-asutusalueella yksittäisiä yleisten teiden osuuksia, pääasiassa koulujen läheisyydessä.

Katuvalohuolto tehdään keskitetysti syksyisin ja talvella. Rikkinäisistä katuvaloista voi ilmoittaa palautelomakkeella. Tee ilmoitus rikkinäisistä katuvaloista (valitse ”Tekniikka- ja ympäristöosaston palautelomake” ja aiheluettelosta ”Katuvalot”).

Ilmoitus katuvaloista

Maan- ja lumenkaatopaikat

Tällä hetkellä Ylöjärven kaupungilla ei ole tarjota maan- tai lumenkaatopaikkaa.

Liikennealueiden ylläpidon tuotteistus

Ylöjärven kaupunki ja muut Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat laatineet yhteisen toimintamallin yleisten alueiden ylläpitoon.

Ylläpito jakautuu yleisten alueiden hoitoon ja kunnossapitoon. Hoito tarkoittaa sitä, että kohteen rakennetta ei muuteta. Kunnossapito taas tarkoittaa uusimista, korjaamista tai kunnostamista.

Hoidolle ja kunnossapidolle on määritelty omat tehtäväkortit. Tehtäväkorteissa on määritelty mm. tehtävän kuvaus ja suoritusaika.

Tuotteistuksen tehtäväkortit (pdf)

Lue lisää aiheesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu2.4.2024