Valitse sivu

Vesihuollon toiminta-alueet

Ylöjärven Vesi Oy:llä on toiminta-alueita niin taajamassa kuin haja-asutusalueilla. Näiden lisäksi Ylöjärvellä toimii useita vesiosuuskuntia sekä vesihuolto-osuuskuntia. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on pääsääntöisesti liitettävä laitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ole hakemuksesta myöntänyt vapautusta liittymisvelvollisuudesta.

Vapautus liittämisvelvollisuudesta voidaan myöntää, mikäli seuraavat vesihuoltolain mukaiset ehdot täyttyvät:

1. Liittyminen muodostuisi kohtuuttomaksi kiinteistön omistajalle.

2. Vapauttaminen ei vaaranna vesihuoltolaitoksen toimintaa.

3a. Vesijohtoon liittämisestä vapautettavalla on käytettävissä riittävästi vaatimukset täyttävää talousvettä.

3b. Viemäriin liittämisestä vapautettavan kiinteistön jätevesien kokoamien ja käsittely voidaan toteuttaa niin, ettei siitä aiheudu ympäristö- tai terveyshaittaa.

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen tulee täyttyä. Vapautusta tulee hakea ensisijaisesti Lupapisteen kautta.

Toiminta-aluekartat ja yhteystiedot Ylöjärven Vesi Oy:n sivuilla

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu5.1.2024