Valitse sivu

Asiakasmaksut varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa on aikaperusteinen laskutus. Huoltajat tekevät sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista hoitoajoista, joihin laskutus perustuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi. Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan huoltajilta jälkikäteen.

Maksun määräytymiseen vaikuttavat perheen tulot ja koko. Mikäli perhe on valmis maksamaan korkeinta maksua, tulotositteita ei tarvitse toimittaa. Luvan periä korkein maksu voi ilmoittaa jo hakemuksessa.

Korkein kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu 1.8.2022 alkaen on 295 €/kuukaudessa/lapsi.

Tulotiedot voit toimittaa

 • sähköisessä asiointipalvelussa eVaka
 • sähköpostiin skannattuina liitteinä osoitteeseen varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi
 • postitse osoitteeseen Ylöjärven kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusihteerit, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi.

eVakan käyttöönotto tuo muutoksia palveluntarpeisiin 2.5.2024 alkaen

eVakan käyttöönoton yhteydessä Tampereen kehyskunnissa yhdenmukaistetaan toimintamalleja. Tästä syystä palveluntarpeet ja maksujen prosenttiosuudet Ylöjärven varhaiskasvatuksessa muuttuvat. 1.5.24 alkaen varhaiskasvatuksessa on valittavana 4 tuntiporrasta ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa 5 tuntiporrasta.  Järjestelmävaihdoksen yhteydessä rajalla oleva palveluntarve pyöristetään lähimpänä olevaan eli jos nyt lapsella on palveluntarve 140-155 tuntia/kuukaudessa, 1.5.24 alkaen palveluntarve on 120-150tuntia/kuukaudessa.
Palveluntarveportaat 2.5.2024 alkaen (pdf).

Tulorekisterin käyttö varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa

Tulorekisteri mahdollistaa tulojen tarkistamisen niin, ettei huoltajien tarvitse toimittaa tulotietoja liitteinä.

Tulorekisteristä ei vielä saada kaikkia tulotietoja, joten ao. tulotiedot tulee toimittaa

 • aikuiskoulutustuet, apurahat
 • elatustuet
 • pääoma-, korko-, osinko- ja metsätulot
 • opiskelutodistus
 • yrittäjän tuloselvitys (tuloslaskelma).

Tulot tarkistetaan asiakkuuden alkaessa ja tulojen muuttuessa. Huoltajan/huoltajien tulee itse ilmoittaa muutoksista ko. kuukauden loppuun mennessä.

Suostumus tulorekisterin käyttöoikeuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa (pdf).

Huoltajilla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista

Ilmoita seuraavista muutoksista (maksua muutetaan seuraavan kuukauden alusta):

 • perheen tulot muuttuvat vähintään 10 prosenttia
 • perheen koko muuttuu

Ylläolevista muutoksista ilmoitetaan sähköpostilla tai sähköisen asioinnin kautta eVaka

 • lapsen palveluntarve muuttuu (tuntia/kuukaudessa)

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 12 §).

Kunnalla ei ole velvollisuutta muuttaa päätöstä takautuvasti asiakkaalle edullisemmaksi uudesta selvityksestä huolimatta.

Tarvittavat liitteet tuloselvitykseen

 • todistus opiskelusta tai ammattikurssilla olosta
 • palkkatodistus (väh. 3 kk palkkakertymä). Viran puolesta kk-tuloon lisätään 5 prosenttia lomarahan osuutta. Mikäli lomarahan maksu kohdallanne ei toteudu normaalisti, toimittakaa siitä kirjallinen työnantajan todistus.
 • päivärahat: tapaturmavakuutus/elinkorko / sv. päiväraha/äitiysraha / vanhempainraha / työttömyyspäiväraha
 • eläketulot
 • elatusapu ja -tuki (saadut ja maksetut)
 • vuokratulot
 • pääomatulot (korot, osingot, ym.)
 • muut tulot: aikuiskoulutustuki, kuntoutustuki (verollinen), työllisyyskoulutuksen verollinen päiväraha, perhehoidon palkkiot, maatalouden tulot, metsätulo, työllistämistuki tai muu tulo ja lasten kotihoidontuesta tieto. Liitettä ei tarvitse toimittaa, koska tieto saadaan suoraan KELA:sta. Yritystoiminnan tuloista tehdään erillinen yrittäjän tuloselvitys (pdf) liitteineen.

Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu sen kuukauden loppuun mennessä, kun hoito on alkanut, määritellään lapselle/lapsille korkein asiakasmaksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu23.4.2024