Valitse sivu

Teivon-Mäkkylän yleiskaava

Teivon-Mäkkylän alueelle, Ylöjärven ja Tampereen rajalle, suunnitellaan uutta, noin 5000 uuden asukkaan ja 500 – 1000 uuden työpaikan kaupunginosaa. Tavoitteena on ilmastoviisas, joukkoliikenteeseen tukeutuva kokonaisuus, jossa palvelut ja laajat virkistysalueet ovat lähellä.

Osayleiskaavan ehdotus nähtävillä 20.12.2023 – 15.2.2024

Teivon-Mäkkylän osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 20.12.2023 – 15.2.2024. Kiitos kaikille lausunnon tai muistutuksen toimittaneille.

Tiedote kaavaehdotuksen hyväksymisestä ja näytteille asettamisesta (18.12.2023)

Kaavaehdotuksesta järjestettiin yleisötilaisuus Ylöjärven kaupungintalolla 18.1.2024. Kiitos kaikille osallistuneille. Tilaisuudessa kaavaa esiteltiin muun muassa oheisen esittelykoosteen kautta.

Kaavan esittely (pdf)

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen p. 044 431 4324 ja kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen p. 041 730 6109, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaava-alue

  • Teivon-Mäkkylän osayleiskaavan alue sijaitsee Ylöjärven kaupungin eteläosassa rajoittuen Tampereen kaupungin rajaan.
  • Alueella sijaitsee Vaasantie (kt 65) sekä Helsinki-Oulu -päärata. Alue rajoittuu lounaassa Teivaalanharjun virkistysalueisiin ja pohjoisessa Soppeenmäkeen ja ydinkeskustan osayleiskaavaan. Suunnittelualueeseen sisältyy Teivon ravikeskus ympäristöineen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria. Laadittavana oleva osayleiskaava sijoittuu liikenteellisesti tärkeälle paikalle ja kaavan vaikutusalue on laaja.
  • Teivon-Mäkkylän osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa uusi, noin 5000 uuden asukkaan asuntoalue ja noin 500–1000 uuden työpaikan yritysalue tiiviin joukkoliikennereitin varrelle.
  • Valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet säilytetään virkistyskäytössä, ja Teivaalan ja Mäkkylän kulttuurimaisemien arvot huomioidaan kaavassa. Suunnittelualueeseen sisältyy pääradan koillispuolella metsäalueita, jotka maakuntakaava osoittaa taajamatoiminnoille rakennettaviksi alueiksi.
  • Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Ravirata Oy ovat neuvotelleet aiesopimuksen siitä, että Teivon ravikeskus jatkaa ja monipuolistaa toimintaansa nykyisellä paikallaan mutta supistetulla alueella (lisätietoja aiesopimuksesta tiedotteessa). Aiesopimus allekirjoitettiin 9.2.2024.
  • Kaavatyön yksityiskohtaisia tavoitteita sekä vaiheistusta tarkennetaan ja täydennetään prosessin aikana.

Kaava-aineistot

Ehdotusvaiheen kaava-aineistot. Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa.

Taustatietoja kaavasta

Osayleiskaavan laatiminen perustuu Ylöjärven kaupungin maankäyttö- ja palveluohjelmaan (Mapstoon) ja Ylöjärven keskustavisioon 2040 (kaupunginvaltuusto 6.4.2020). Suunnittelun taustalla ovat Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman sekä Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitteet.

Teivon-Mäkkylän osayleiskaavaluonnoksen asiakirjat pidettiin nähtävillä 21.9.-31.10.2022.


Ilmakuva tiestä peltojen keskellä
Klikkaa kuvaa ja katso 360-kuva Mäkkylän alueesta. Linkki vie Kuula-kuvapalveluun.
Ilmakuva, jossa metsää, teitä ja rakennuksia.
Näkymä etelästä Hiitintien, Ilmarinjärvenkadun ja Vaasantien risteykseen. Ravirata ja Teivaalanharju jäävät kuvassa vasempaan yläkulmaan.
Ilmakuva raviradasta metsän keskellä
Näkymä etelästä Teivon alueelle.

Valokuvat: Rami Marjamäki 2022

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu26.2.2024