Valitse sivu

Teivon alue

Ylöjärven kaupunkistrategiassa on linjattu, että Ylöjärven kaupunkirakennetta tiivistetään keskustaa ja Teivon aluetta kehittämällä.

Teivon-Mäkkylän alue sijaitsee Ylöjärven eteläosassa muodostaen kaupunkikeskustan tärkeän kasvusuunnan kohti Tampereen rajaa. Ylöjärven kaupunki on hankkinut maata Teivon-Mäkkylän alueelta Vaasantien molemmin puolin sekä Teivon ravikeskuksen alueelta.

Kaavoitus käynnissä

Teivon-Mäkkylän alueelle, Ylöjärven ja Tampereen rajalle suunnitellaan uutta, kaikkiaan noin 5000 uuden asukkaan ja noin 500 uuden työpaikan kaupunginosaa. Tavoitteena on ilmastoviisas, joukkoliikenteeseen tukeutuva kokonaisuus, jossa palvelut ja laajat virkistysalueet ovat lähellä.

Teivon-Mäkkylän osayleiskaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 10.6.2024. Alueen rakentaminen edellyttää asemakaavojen laatimista, mikä tulee etenemään vaiheittain. Osayleiskaava toimii sitovana ohjeena asemakaavoja laadittaessa.

Teivon-Mäkkylän yleiskaava

Ylöjärven ja Tampereen Ravirata Oy:n aiesopimus

Ylöjärven kaupunki ja Tampereen Ravirata Oy ovat neuvotelleet aktiivisesti ravirata-alueen tulevaisuudesta sen jälkeen, kun Ylöjärvi osti Teivon sadan hehtaarin maa-alueet Tampereen kaupungilta vuonna 2021. Neuvottelujen tuloksena syntyneen aiesopimuksen tarkoituksena on ilmaista osapuolten tahtotilat Teivon ravirata-alueen kehittämisestä sekä siihen liittyvät toimet. Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi aiesopimuksen kokouksessaan 18.12.2023.

Tampereen Ravirata Oy:n tavoitteena on kehittää Teivosta vetovoimainen ja monipuolinen tapahtumakeskus Ylöjärvelle, ja varmistaa raviurheilun kilpailutoiminnan jatkuminen Teivossa ja Pirkanmaalla. Ylöjärven tavoitteena on kehittää Teivon-Mäkkylän alueesta tiheään joukkoliikenteeseen tukeutuva, kerrostalovaltainen asuinalue erinomaisten ulkoilumaastojen läheisyyteen.

Osapuolet ovat yhteistyössä neuvotelleet Tampereen Ravirata Oy:n nykyisen noin 30 hehtaarin vuokra-alueen supistamisesta noin 18 hehtaariin. Teivon alueen kehittäminen ja vapauttaminen kaupungin käyttöön vaiheittain edellyttää olemassa olevien maanvuokrasopimusten uusimista ja alueen jakamista osiin. Nykyiset valmennustallien alueet sekä pysäköintialueet vapautuvat aiesopimuksen mukaan kaupungin hallintaan vuoden 2026 Kuninkuusravien jälkeen 31.12.2026.

Kaviouran, verryttelylenkin, nykyisen katsomoalueen ja tulevan uuden varikkoalueen (yhteensä noin 16,7 ha) osalta tehdään Tampereen Ravirata Oy:n kanssa määräaikainen maanvuokrasopimus päättymään 31.12.2055. Aiesopimuksessa huomioidaan myös Tampereen hevosklinikan toiminnan jatkuminen nykyisellä paikalla, määräaikainen maanvuokrasopimus tehdään sen osalta päättymään 31.12.2055.

Aiesopimuksessa esitetyt toimenpiteet ja niiden aikataulut riippuvat yleis- ja asemakaavoituksesta, ja eteneminen vaatii lainvoimaiset toimielinpäätökset kaupungilta.

Tiedote uusista vuokrasopimuksista (kaupunginhallitus 27.5.2024)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu10.6.2024