Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Teivon-Mäkkylän osayleiskaava etenee valtuustoon, kaupunginhallitus hyväksyi ravikeskuksen uudet vuokrasopimukset

Teivon-Mäkkylän osayleiskaavoitus on edennyt ehdotusvaiheesta hyväksymisvaiheeseen. Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi osayleiskaavan kokouksessaan 27.5.2024. Lopullisesti kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto, joka käsittelee sitä kokouksessaan 10.6.2024.

Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2023-2024. Ehdotuksesta saatiin 22 lausuntoa ja 10 muistutusta.

Kaupunginhallituksen hyväksymän osayleiskaavan perusratkaisut ovat samat kuin ehdotusvaiheessa.

Perusratkaisut:

 • kyseessä on yhdyskuntarakennetta täydentävä, joukkoliikenteeseen tukeutuva uusi luonnonläheinen alakeskus Ylöjärven Soppeenmäen ja Tampereen Lielahden välissä
 • osayleiskaava mahdollistaa alueelle noin 5 000 uutta asukasta ja noin 500 uutta työpaikkaa
 • raidehankkeet (sekä raitiotie että päärata lisäraiteineen) on huomioitu
 • Teivon raviradan kilpailutoiminta säilyy ja muu toiminta monipuolistuu
 • alueen rakentaminen käynnistyy asemakaavoituksen kautta.

Kaava-aineistoon on tehty vähäisiä tarkistuksia. Näitä ovat olleet muun muassa seuraavat:

 • koulun aluetta suurennettiin Teivossa
 • viheryhteystarpeiden esitystapaa selkiytettiin
 • arkeologian arvoalueiden rajauksia tarkennettiin
 • pääradan rata-alueella kaksoisraiteen puolenvaihtoalue merkittiin katkoviivalla siten, että sijainti voi tarkentua jatkosuunnittelussa
 • virkistysalueita muutettiin melualueilla suojaviheralueiksi.

Täydentävinä selvityksinä on laadittu liikenneselvityksen päivitys ja ilmanlaatuselvitys.

Teivon-Mäkkylän asemakaavoitus on tarkoitus käynnistää vaiheittain. Alueen kehittämiseksi perustetaan myös kolmen hengen projektiorganisaatio. Projektipäällikön ja markkinointisuunnittelijan rekrytointi on käynnissä. Hankeasiantuntija palkataan loppuvuodesta.

Kaupunginhallitus 27.5.2024

Teivon-Mäkkylän yleiskaavan sivu

Vuokrasopimukset uusittiin

Ylöjärven kaupunginhallitus hyväksyi Ylöjärven ja Tampereen Ravirata Oy:n välisen aiesopimuksen Teivon ravirata-alueen kehittämisestä viime joulukuussa. Sopimuksen mukaan ravikeskus säilyy Teivossa, mutta sen noin 30 hehtaarin vuokra-alue supistuu noin 18 hehtaariin. Raviratayhtiö haluaa kehittää Teivosta monipuolisen tapahtumakeskuksen ja raviurheilun näyteikkunapaikan.

Aiesopimuksen tultua voimaan Ylöjärven kaupunki on valmistellut uudet maanvuokrasopimukset sekä Tampereen Ravirata Oy:n että alueella toimivan Tampereen Klinikkarakennus Oy:n (hevosklinikan) kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimukset kokouksessaan 27.5.2024.

Raviyhtiön käyttöön jäävä alue on jaettu aiesopimuksen mukaisesti neljään osaan, joista kullekin on tehty oma maanvuokrasopimus.

 • Ravikeskuksen etelänpuoleinen alue (nykyiset pysäköintialueet) sekä pohjoispuolinen tallialue vapautuvat molemmat kaupungin käyttöön Teivon kuninkuusravivuoden lopussa eli 31.12.2026 jälkeen.
 • Suunnitellun tapahtumakeskuksen alueen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2035 asti. Tapahtumakeskuksen alue sijoittuu Mikkolantien varteen.
 • Ravikeskuksen ydinalueen vuokrasopimus on voimassa 31.12.2055 asti. Ydinalueeseen sisältyvät kavioura, nykyinen katsomo, hiittilenkki sekä tuleva varikkoalue.

Tampereen Klinikkarakennus Oy:n vuokrasopimus on voimassa vuoden 2055 loppuun asti.

Raviyhtiö ja Tampereen Klinikkarakennus Oy ovat osaltaan hyväksyneet uudet sopimusluonnokset.

Teivon alueen nykyiset, 31.12.2035 saakka voimassa olevat maanvuokrasopimukset raukeavat, kun uudet sopimukset astuvat voimaan.

Kaupunginhallitus 27.5.2024

Lisätietoja

Osayleiskaava: kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen, p. 041 730 6109, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Vuokrasopimukset: kehityspäällikkö Mari Ruissalo, p. 044 486 3124, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi