Valitse sivu

Vuorentausta, eteläosa

Kaupunginhallitus päätti koko Vuorentaustan laajennuksen asemakaavan ja muutoksen käynnistämisestä 17.12.2018. Kaavaprosessin aikana, luonnosvaiheen jälkeen, kaava-alueesta rajattiin eteläosa pois siten, että hyväksyttyyn asemakaavaan jäi pohjoisosa sekä Mastontien jatke Tampereen rajalle.

Lue lisää voimassa olevien kaavojen sivuilta: Vuorentausta, pohjoisosa.

Tiedottamisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta oli järkevää jatkaa eteläosan kaavoitusta siten, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin erikseen nähtäville ennen uuden luonnoksen laatimista ja nähtävilläoloa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 6.9.-15.10.2023.

Vuorentaustan eteläosan asemakaava

Vuorentausta eteläosan asemakaavan suunnittelualuetta rajaa lännessä Pohjajärven laskupuro, etelässä Tampereen kaupunginraja, pohjoisessa Vuorentaustan uusi asemakaava (hyväksytty 22.5.2023) ja idässä Vuorentaustan nykyinen pientaloasutus. Muutosalue käsittää Vuorentaustan asemakaavan katu- ja puistoalueita. Kaavoitettavan tarkastelualueen kokonaispinta-ala on noin 14,5 hehtaaria.

Suunnittelun tavoitteena on kehittää alueesta kor­kea­ta­soi­nen ja monipuolinen asuinalue, joka tukee katu- ja vi­her­ver­kon jatkuvuutta. Edellisen kaavaprosessin yhteydessä laadittiin mittavat selvitykset ja nyt laadittava kaava tukeutuu pääosiltaan jo laadittuihin selvityksiin.

Kaavaluonnos nähtävillä 10.1.-14.2.2024

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 10.1.-14.2.2024 kaupungin kotisivuilla sekä kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14). Mielipiteet kaavaluonnoksesta tuli toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 14.2.2024 klo 15.00 mennessä os. Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Moona Kansanen, p. 041 7302041, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaava-aineisto

Valmisteluvaiheen aineisto:

Kaavaluonnos 14.12.2023 (pdf)

Kaavaselostus 14.12.2023 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.12.2023 (pdf)

Kaavaluonnoksen liitteet 14.12.2023:

Liite1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätetyt lausunnot ja kaavoittajan vastineet

Liite 2 Asemakaavan seurantalomake

Liite 3 Ylöjärvi Vuorentausta yleiskaavallinen tarkastelu 2023

Liite 4 Ylöjärvi Vuorentausta pohjavesiselvitys

Liite 5 Ylöjärvi Vuorentausta hulevesiselvitys

Liite 6 Ylöjärvi Vuorentausta luontoselvitysraportti

Liite 7 Ylöjärvi Vuorentausta rakennettavuusselvitys

Liite 8 Ylöjärvi arkeologinen inventointi

Liite 9 Ylöjärvi Vuorentausta liikenneselvitys

Liite 10 Ylöjärvi Vuorentausta naturatarveharkinta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.9.2023 (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu10.4.2024