Valitse sivu

Siivikkalan koulun pohjoispuoli

Siivikkalan koulun pohjoispuolella sijaitsevaa asuinaluetta suunnitellaan laajennettavan.

Asemakaava-alue rajoittuu idässä ja etelässä asemakaavoitettuihin ja osin rakennettuihin asuinalueisiin sekä Siivikkalan kouluun. Pohjoisessa asemakaava-alue rajoittuu kaavoittamattomiin metsäalueisiin. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 28 hehtaaria. Asemakaavalla laajennetaan vuonna 2020 hyväksyttyä pientalovaltaista asemakaavaa.

Metsäalueen hoito- ja käyttösuunnitelma

Kaavan valmistelussa huomioidaan alueen laaja virkistysmetsä ja viheryhteydet. Koulun pohjoispuolelta alkava vanha metsä on tarkoitus säilyttää. Suunnittelualuetta koskevalle metsäalueelle tullaan laatimaan käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnittelua halutaan tehdä yhteistyössä metsänkäyttäjien kanssa. Syksyllä 2024 valmistuu kaava-aluetta koskeva luontoselvitys, joka tarkentaa suunnitelmia.

Suunnitelman avulla halutaan suojella herkkää metsäluontoa ja tukea metsän kestävää virkistyskäyttöä.

Yleisötilaisuus 15.2.2024

Asemakaavan valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Siivikkalan koululla 15.2.2024. Tilaisuuden aikana kaupungin tekniikka- ja ympäristöosaston suunnittelijat esittelivät kaavoituksen lähtökohtia ja tavoitteita. Yleisön kysymysten ja keskustelun jälkeen siirryttiin pienryhmiin.

Alueella tullaan tekemään selvityksiä, ja mm. arkeologinen inventointi ja luontoselvitys valmistuvat syksyllä 2024. Asemakaavaluonnoksen on arvioitu valmistuvan syksyllä 2024. Luonnoksesta tullaan tiedottamaan asemakaava-alueen naapureille ja kuuluttamaan paikallislehdessä.

Kiitos Siivikkalan Omakotiyhdistys ry:lle kahvituksesta ja kiitos osallistujille tärkeästä palautteesta ja keskustelusta.

Yleisötilaisuuden esitys 15.2.2024 (pdf)

Lisätietoja

Kaavaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Moona Kansanen, p. 041 730 2041.

Kaava-aineisto

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 8.11.-15.12.2023.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.10.2023 (pdf)

Muut selvitykset

Siivikkalan metsäalueen käyttäjäkyselyn raportti (pdf)

Siivikkalan päiväkodin ja koulun metsäkyselyn raportti (pdf)

Yleispiirteinen karttakuva

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu16.2.2024