Valitse sivu

Kartat ja paikkatieto

Ylöjärven kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoihin sisältyy erilaisia paikkatietoaineistoja kaupungin omaan hallinnolliseen käyttöön sekä yksityisille asiakkaille.

Palvelukartta

MAPSTO- eli maankäyttö- ja palveluohjelman kartta sekä tonttikartta

Opaskartta

Taajama-alueiden painettu opaskartta on vuodelta 2017 ja se käsittää Ylöjärven taajama-alueet (Kirkonseutu, Elovainio, Metsäkylä, Soppeenmäki, Asuntila, Mettistö, Siivikkala, Vihattula ja Vuorentausta) sekä Kurun, Viljakkalan ja Mannin taajamat. 

Haja-asutusalueiden painettu opaskartta on vuodelta 2009. Karttaa voi kysyä kaavoituksen asiakaspalvelusta (kaavoitus@ylojarvi.fi).

Kaavakartat ja aineistopalvelu

Ylöjärven voimassa olevat kaavat on koottu linkkeinä kaavoituksen sivuille: voimassa olevat kaavat.

Ajantasainen asemakaava-aineisto kaavamääräyksineen on nähtävissä maksutta verkkopalvelussa.

Ajantasaiset yleiskaava-, Kurun rantaosayleiskaava- sekä ranta-asemakaava-aineistot kaavamääräyksineen ovat nähtävissä maksutta karttapalvelussa.

Kaavaotteet tilataan kaavoituksen asiakaspalvelusta osoitteesta kaavoitus@ylojarvi.fi. Kaavan pohjakartan Dwg-aineisto tilataan osoitteesta paikkatieto@ylojarvi.fi. Aineiston irrotus on maksullista ja palvelusta veloitetaan kaavoituksen ja maankäytön taksan mukaisesti.

Ylöjärven kaupunki on julkaissut paikkatietoaineistoja avoimiin rajapintoihin.

Maakuntakaava löytyy Pirkanmaan liiton sivuilta.

Ulkoilu- ja retkeilyreitit

Katso lisätietoja Ulkoilu ja retkeily -sivuilta.

Osoitteet

Ylöjärven kaupunki ylläpitää osoitejärjestelmää kaava- ja haja-asutusalueilla. Osoitenumerot annetaan rakennusluvan yhteydessä. Parilliset numerot sijaitsevat tien oikealla puolella ja parittomat tien vasemmalla puolella. Kaupunki ilmoittaa uudet tai muuttuneet osoitteet viranomaiselle ja postille. Rakennuksen omistaja vastaa osoitenumeron asettamisesta näkyvälle paikalle. Osoitemerkinnän tulee opastaa hälytys- ja huoltoajoa sekä muuta liikennöintiä kiinteistölle. Ylöjärven kaupunki asentaa tiennimikyltit kaduille ja teille sekä vastaa kylttien hoidosta.

Kaupunki ei vastaa kaupallisten karttapalveluiden sisällöstä, joten palautteet tulee lähettää suoraan palveluntarjoajille. Kaupunki ylläpitää kansallista väylätietojärjestelmää, josta palveluntarjoajien tulisi hakea tiedot omiin järjestelmiinsä.

Asemakaava-alueen osoitteet

Kaava-alueilla teiden nimet päätetään asemakaavassa. Asemakaavan perusteella annetaan myös osoitenumerot kaavanmukaisille rakennuspaikoille ja muille osoitetta vaativille kohteille.

Haja-asutusalueen osoitteet

Haja-asutusalueen tiennimistä päätetään erikseen. Tielle voidaan antaa nimi silloin, kun tie johtaa vähintään kolmelle rakennuspaikalle tai rakennetulle kiinteistölle. Tien nimeämistä varten tulee lähettää vapaamuotoinen anomus ja tien paikkaa osoittava karttaote osoitteeseen paikkatieto@ylojarvi.fi. Anomuksessa tulee olla kaikkien uuden osoitteen piiriin kuuluvien kiinteistöjen omistajien suostumukset.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu21.2.2024