Valitse sivu

Vuorentausta, pohjoisosa

Asemakaavan muutos- ja laajennusalue sijaitsee Ylöjärven Vuorentaustassa. 

Luonnosvaiheessa suunnittelualueen rajoina olivat lännessä Pohjajärven laskupuro, etelässä kaupunginraja Tampereeseen sekä pohjoisessa ja idässä Vuorentaustan nykyinen pientaloasutus. Mukana olivat Vuorentaustan asemakaavan teollisuus- ja varastorakennusten korttelit 36-37 sekä katu- ja puistoalueita. Kaava-alueen kokonaispinta-ala oli noin 35 hehtaaria.

Kaavaehdotusvaiheessa suunnittelualue supistettiin koskemaan vain alueen pohjoisosaa rajautuen Hatolantiehen. Mukaan luettiin Mastontietä jatkava katulinjaus, joka johtaa etelään Tampereen kaupungin rajalle. Kaavaehdotusvaiheessa alueen kokonaispinta-ala oli noin 22 hehtaaria. Eteläosan asemakaava suunnitellaan omana kaavanaan.

Kaavaprosessi:

  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 13.2.-13.3.2019.
  • Koko alueen kaavaluonnos oli nähtävillä 31.3.-3.5.2021.
  • Pohjoisosan kaavaehdotus oli nähtävillä 29.6.-30.8.2022.
  • Pohjoisosan asemakaava hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.5.2023.
    Tiedote kaavan hyväksymisestä ja uudesta asuinalueesta

Kaava-aineistot

 

 

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu22.1.2024