Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan: Vuorentaustaan nousee uusi omaleimainen asuinalue

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Vuorentaustan uuden asuinalueen kaavan kokouksessaan 22.5.2023.

Uusi asuinalue laajentaa ja monipuolistaa Vuorentaustan nykyistä asuinrakentamista. Tavoitteena on omaleimainen, osin uutta kokeileva ja pienimittakaavainen alue, jonne on tarkoitus rakentaa ns. townhouse-taloja eli toisiinsa kytkettyjä kaupunkipientaloja, erillispientaloja, rivitaloja ja pienkerrostaloja.

Kaava-alue rajoittuu etelässä Tampereeseen, pohjoisessa ja idässä Vuorentaustan nykyiseen pientaloasutukseen sekä lännessä Pohjajärven laskupuroon.

Alue on kooltaan 22 hehtaaria ja suunniteltu asukasmäärä on noin 700.

Kaavassa alueelle on sijoitettu uusi alakoulu sekä päiväkoti, jotka toimivat uuden alueen maamerkkeinä. Kaavasta löytyy myös tori yhteistä toimintaa ja pieniä tapahtumia varten. Liikenteen kannalta keskeistä on Mastontien ja Myllypuronkadun välisen yhteyden syntyminen: jatkossa Vuorentaustasta on suora yhteys Myllypuronkadulle Tampereelle.

Keskeisen sijainnin lisäksi asuinalueen ehdottomiin etuihin kuuluu laajan harjualueen läheisyys.

Ensimmäiset tontit jo 2024

Uuden asuinalueen rakentumista ohjaa kaavan lisäksi melko tarkka rakentamistapaohje.

– Tavoitteena on korkeatasoinen ja yhtenäinen asuinalue, joka tarjoaa mahdollisuuden hieman erilaiseen rakentamiseen kuin mihin Ylöjärvellä on aiemmin totuttu. Esimerkiksi joitakin kohteita on tarkoitus toteuttaa puukortteleina, kuvailevat Ylöjärven kaupungin kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavoitusarkkitehti Moona Kansanen.

Alueen tontit luovutetaan todennäköisesti, ainakin pääosin, yhtiömuotoiseen rakentamiseen. Näin voidaan varmistaa alueen yhtenäisyys sekä huomioida pohjarakentamisen erityispiirteet.

– Ensimmäiset tontit voitaneen luovuttaa jo 2024, mutta pääasiassa luovutus ajoittuu vuoteen 2025, Esko Hyytinen arvioi.

Alueen katusuunnittelu on parhaillaan käynnissä.

Nyt hyväksytty kaava käsittää Vuorentaustaan kokonaisuutena suunnitellun asuinalueen pohjoisosan. Eteläosan kaavatyö käynnistyy tämän jälkeen; tälle alueelle on suunniteltu 400-500 asukasta. Kaikkiaan Vuorentaustaan on syntymässä reilun tuhannen asukkaan uusi asuinalue.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaavoitusarkkitehti Moona Kansanen, p. 041 730 2041, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Havainnekuva kaava-alueesta (pdf)

Kaupunginvaltuusto 22.5.2023: Vuorentaustan alueen asemakaavojen muutos ja laajennus