Valitse sivu

Turvallisuussuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven turvallisuussuunnitelman kokouksessaan 3.6.2019.

Asiakirja on jatkumo edelliseen, vuonna 2017 hyväksyttyyn suunnitelmaan. Uuden suunnitelman valmistelussa on huomioitu kaupunkistrategian 2028 tavoitteet ja valtakunnalliset uudet linjaukset sekä turvallisuustilanteiden muutokset.

Ylöjärven kaupungin turvallisuussuunnitelma (pdf)

Turvallisuussuunnitelma sisältää sen, miten kuntalaisiin kohdistuvia rikoksia, häiriöitä, tapaturmia ja onnettomuuksia ehkäistään ja miten niihin varaudutaan ennalta. Turvallisuutta parannetaan yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen, elinkeinoelämän ja asukkaiden kanssa.

Ylöjärven turvallisuussuunnitelman pääteema on arjen turvallisuus, ja tätä edistää eri toimijoiden pitkäjänteinen ennaltaehkäisevä yhteistyö. Turvallisuussuunnitelman toteutukseen on nimetty paikallinen turvallisuustyöryhmä, joka koostuu eri viranomaisten edustuksesta.

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden strategia tähtää siihen, että kaikissa kunnissa on valtuuston hyväksymä turvallisuussuunnitelma.

Väestönsuojat

Pirkanmaan pelastuslaitoksen tietopaketti väestönsuojista

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!