Valitse sivu

Turvallisuus varhaiskasvatuksessa

Turvallisuuden perustaso ja laatukriteerit varhaiskasvatuksessa

 • varhaiskasvatuksessa puututaan kiusaamiseen heti ja kiusaamista ehkäistään suunnitelmallisesti sopimalla toimintatavat
 • vuorovaikutustaitojen vahvistaminen on merkittävä osa varhaiskasvatustoimintaamme
 • henkilöstö hallitsee tietoturvallisuuteen liittyvät toimintatavat
 • henkilöstöä koulutetaan turvallisuusasioissa ja käytössä ovat ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat
 • piha-alueet ovat turvallisia
 • tilojen ja kaluston kunto on hyvä 
 • turvallisuutta edistetään ja valvotaan säännöllisesti ja havaitut epäkohdat korjataan
 • tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut ovat suunnitelmallisia ja vastaavat kehityksen haasteisiin
 • tekniset järjestelmät ovat määräysten mukaiset
 • varhaiskasvatuksen työskentely-ympäristö on terveellinen ja turvallinen
 • kriisitilanteisiin on laadittu ohjeistus henkilöstölle turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia ja ohjeistuksia päivitetään ja arvioidaan toiminnan kehittämiseksi

Huoltajien osallisuus turvallisuuteen

 • varhaiskasvatuksen perustana on huoltajien kanssa käytävä aloituskeskustelu, jossa sovitaan käytänteistä
 • lapsi luovutetaan ainoastaan huoltajalle tai yhteystietolomakkeessa ilmoitetulle henkilölle. Pääsääntöisesti hakijan tulee olla täysi-ikäinen
 • aamulla lapsen tuoja luovuttaa lapsen henkilökunnalle
 • hakutilanteessa hakija ilmoittaa henkilökunnalle lapsen kotiin lähtemisestä. Vastuu siirtyy huoltajalle, kun tämä kohtaa lapsen joko varhaiskasvatuksen sisä- tai ulkotiloissa
 • lapsen hoitoaikojen ajantasainen ilmoittaminen Päikky-järjestelmään on edellytys riittävän henkilöstömäärän suunnitteluun ja toteuttamiseen.                       

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu7.3.2024