Valitse sivu

Leppästentien asemakaava

Asemakaava-alue sijaitsee Siivikkalan kaupunginosassa 8 kilometriä keskustasta itään. Aluetta ympäröivät metsä, entinen pelto, asuinpientalojen pihapiirit sekä Leppästentie ja sen eteläpuolinen peltoaukea.

Asemakaava osoittaa uuden pientalovaltaisen asuntoalueen noin 250 asukkaalle sekä varaa yleisten rakennusten korttelin palveluita varten. Alueen pinta-ala on 16,5 hehtaaria, josta asuinkortteleita on noin 5,6 ja virkistysaluetta noin 7,8 hehtaaria. Kerrosala on yhteensä noin 16 200 kerrosneliömetriä.

Suunnittelussa on huomioitu alueen ulkoiluyhteydet sekä luonnon ja maiseman arvoalueet ja -kohteet. Asemakaava sijoittuu Siivikkalan kaupunginosan asuinalueiden sekä kunnallisteknisen verkoston jatkeeksi. Alueella on hyvät palvelut lähietäisyydellä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.5.2021 – 7.6.2021.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.1.2022 – 4.2.2022.

Kaavaehdotuksen asiakirjat olivat nähtävillä 31.5.-15.8.2023.

Kaavaa laatii kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen.

Kaava-aineistot

Ehdotusvaiheen aineisto:

Kaavaehdotus 24.5.2023 (pdf)

Kaavaselostus 24.5.2023 (pdf)

Palauteraportti 24.5.2023 (pdf)

Havainnepiirros 24.5.2023 (pdf)

Rakentamistapaohjeet 24.5.2023 (pdf)

Hulevedet 24.5.2023 (pdf)

Leppästentien luontoselvitys 2022 (pdf)

Leppästentien lahokaviosammalselvitys 2022 (pdf)

Leppästentien arkeologinen inventointi 2022 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.5.2023 (pdf)

Valmisteluvaiheen aineisto: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2021 (pdf)

Leppästentien kaavaluonnos 15.12.2021 (pdf)

Leppästentien kaavaselostus 15.12.2021 (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu7.12.2023