Valitse sivu

Leppästentien asemakaava

Asemakaava-alue sijaitsee Siivikkalan kaupunginosassa 8 kilometriä keskustasta itään. Aluetta ympäröivät metsä, entinen pelto, asuinpientalojen pihapiirit sekä Leppästentie ja sen eteläpuolinen peltoaukea.

Asemakaava osoittaa uuden pientalovaltaisen asuntoalueen noin 250 asukkaalle sekä varaa yleisten rakennusten korttelin palveluita varten. Alueen pinta-ala on 16,5 hehtaaria, josta asuinkortteleita on noin 5,6 ja virkistysaluetta noin 7,8 hehtaaria. Kerrosala on yhteensä noin 16 200 kerrosneliömetriä.

Suunnittelussa on huomioitu alueen ulkoiluyhteydet sekä luonnon ja maiseman arvoalueet ja -kohteet. Asemakaava sijoittuu Siivikkalan kaupunginosan asuinalueiden sekä kunnallisteknisen verkoston jatkeeksi. Alueella on hyvät palvelut lähietäisyydellä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.5.2021 – 7.6.2021.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.1.2022 – 4.2.2022.

Kaavaehdotuksen asiakirjat olivat nähtävillä 31.5.-15.8.2023.

Kaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 6.3.-8.4.2024.

Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 6.3. – 8.4.2024 kaupungin kotisivuilla sekä kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14).

Muistutukset kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 8.4.2024 kello 15.00 mennessä os. Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi

Kaavaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Moona Kansanen.

Kaava-aineistot

2. ehdotusvaiheen aineisto:

Kaavakartta ja -määräykset 21.2.2024 (pdf)

Kaavaselostus 21.2.2024 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.2.2024 (pdf)

Liite 1. Palauteraportti 21.2.2024 (pdf)

Liite 2. Seurantalomake 21.2.2024 (pdf)

Liite 3. Havainnekuva 21.2.2024 (pdf)

Liite 4. Rakentamistapaohjeet (pdf)

Hulevesiselvitys 2024 (pdf)

Yleiskaavallinen tarkastelu (pdf)

Luontoselvitys 2022 (pdf)

Lahokaviosammalselvitys 2022 (pdf)

Liito-oravaselvitys 2022 (pdf)

Ehdotusvaiheen aineisto:

Kaavaehdotus 24.5.2023 (pdf)

Kaavaselostus 24.5.2023 (pdf)

Palauteraportti 24.5.2023 (pdf)

Havainnepiirros 24.5.2023 (pdf)

Rakentamistapaohjeet 24.5.2023 (pdf)

Hulevedet 24.5.2023 (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.5.2023 (pdf)

Valmisteluvaiheen aineisto: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2021 (pdf)

Leppästentien kaavaluonnos 15.12.2021 (pdf)

Leppästentien kaavaselostus 15.12.2021 (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu7.3.2024