Valitse sivu

Seijantie

Ylöjärven Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 211 sekä siihen liittyvä lähivirkistysalue (Saurio) sijaitsee Ylöjärven kaupungin ydinkeskustassa Soppeenmäen alueella, sijoittuen Seijantien pohjoispuolelle kortteliin 211 tontille 2 ja lähivirkistysalueelle. Suunnittelualueen alustava pinta-ala arvio on noin 8200 m². 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli yhdistää alue asumisen ja palveluiden alueeksi siten, että kerrostalorakentamisen ohella alueelta osoitettiin riittävä tila uudelle, noin 120-paikkaiselle päiväkodille ja sen vaatimille oheistoiminnoille. Alue suunnitellaan ja toteutetaan arkkitehtuurin, piha-alueiden, toiminnallisen sisällön, autopaikkojen järjestämisen ja muun ympäristön kannalta laadukkaana kokonaisuutena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 31.3.2021-3.5.2021.
Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.2.2022-7.3.2022.
Kaavaehdotus oli nähtävillä 30.3.2022-6.5.2022.

Asemakaavan muutos kuulutettiin lainvoimaiseksi 26.10.2022.

Kaava-aineisto

Kaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Liite 1. Havainnollistamiskuvat (pdf)

Liite 2. Seijantien hoito- ja käyttösuunnitelma (pdf)

Liite 3. Asemakaavan seurantalomake (pdf)

Liite 4.  Valmisteluvaiheen palauteraportti (pdf)

Liite 5. Ehdotusvaiheen palauteraportti (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!