Valitse sivu

Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalveluiden tavoitteena on tukea maahanmuuttajan kotoutumista Suomeen antamalla ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi suomalaiseen yhteiskuntaan, arkeen ja suomen tai ruotsin kielen oppimiseen liittyen. Ohjaus ja neuvonta tukevat itsenäisen elämän rakentamista Suomessa.

Palveluun voi hakeutua yksin tai perheesi kanssa, jos on juuri tullut Suomeen tai asunut Suomessa vasta vähän aikaa.

Ohjauksessa huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet. Ohjausta ja neuvontaa tehdään tarvittaessa yhteistyönä eri toimijoiden kesken. 

Ylöjärvellä asumisesta ja erilaisista kaupungin peruspalveluista löydät tietoa englanninkielisiltä sivuiltamme.

Kotoutumisen edistäminen

Maahanmuuttajalla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, jonka maahanmuuttaja tekee yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa (kunta ja/tai työllisyyspalvelut). Kotoutumisen edistämistä ohjaa kotoutumislaki laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010, Finlex.

Kotoutumissuunnitelmaan kirjataan ne toimenpiteet ja palvelut, jotka edistävät maahanmuuttajan mahdollisuuksia toimia itsenäisesti suomalaisessa yhteiskunnassa, hakeutua työelämään sekä hankkia suomen tai ruotsin kielen taito.

Tulkkaus

Maahanmuuttajan asioidessa kunnan palveluissa tai viranomaispalveluissa tulkki on usein tarpeellinen asioinnin sujuvuuden kannalta. Tulkin tarpeen arvioi työntekijä, jonka kanssa asioidaan.

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!

Viimeksi muokattu28.5.2024