Valitse sivu

Lehmustanhua

Kirkonseudun kortteli 426, Lehmustanhuan asemakaavan muutosalue, sijaitsee Ylöjärven kaupungin ydinkeskustasta noin 2 km pohjoiseen Viljakkalantien ja Veittijärven välissä. Korttelin 426 asuinkiinteistöt rajautuvat korttelin keskellä Ylöjärven kaupungin omistaman kiinteistön 1:707 osaan, jolla ei ole asemakaavassa osoitettu erityistä merkintää tai maankäyttöä vaan alue sisältyy AP II -merkintään. Kiinteistöllä 1:707 osalla on Lehmustanhuankadun jatke, jolta on liittymät asuinkiinteistölle. 

Asemakaavamuutoksella Lehmustanhuan katualue ulotetaan koskemaan korttelin keskusaluetta kokonaisuudessaan (1:707). Tavoitteena on kaavamuutoksen myötä saada katualue yhdyskuntatekniikan huollon piiriin. Katualueen ympärille tulee jättää sellaista tilaa, jonne kaava sallii sijoitettavaksi aurauslumet. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nähtävillä 25.5.-8.6.2022 välisen ajan.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 7.9. – 20.9.2022 välisen ajan.

Kaava kuulutettiin lainvoimaiseksi 21.12.2022.

Kaava-aineisto:

Kaavakartta (pdf) 

Kaavaselostus (pdf)

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!