Hyppää sisältöön

Teivon-Mäkkylän yleiskaava

Teivon-Mäkkylän alueelle suunnitellaan uutta, joukkoliikennereittiin tukeutuvaa noin 6000 asukkaan asuinaluetta ja 500-1000 työpaikan työpaikka-aluetta.


Asukaskysely 25.5.-8.6.2022 

Teivo-Mäkkylä -osayleiskaavan tavoitteita koottiin kaikille avoimen karttakyselyn avulla 25.5.-8.6.2022. Kyselyn tulokset julkaistaan koosteena yleiskaavan luonnosvaiheessa syksyllä 2022. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia! 

Kyselyn tausta-aineistoa

Karttakyselyssä kommentoitiin Teivo-Mäkkylä -yleiskaava-alueen kaaviota, jossa on esitetty suunnittelussa mukana olevat uudisalueet ja tavoitellut alustavat asukasmäärät.

Teivo-Mäkkylä uudisalueet (pdf)

Kyselyn oheisaineistoa olivat alustavat ideasuunnitelmat sekä Teivo 3 -yritysalueen asemakaavaluonnokset (ks. linkit alla). Teivon ja Mäkkylän ideasuunnitelmat on laadittu yleiskaavasuunnittelun käynnistyessä vuosina 2020 ja 2021.

Ideasuunnitelmat kuvaavat alueiden korttelirakenteen, liikenneverkon, rakentamisen ja asukasmäärän mahdollisuuksia, ja ne tulevat toimimaan syksyllä 2022 nähtäville asetettavan osayleiskaavan luonnoksen yhtenä tausta-aineistona. Kaavoituksen edetessä suunnitelmia tullaan tarkentamaan palautteen perusteella eikä alueita ole tarkoitus toteuttaa suoraan ideasuunnitelmien mukaisina.

Teivon ideasuunnitelmat 2020 (pdf)
Mäkkylän ideasuunnitelmat 2021 (pdf)
Teivo 3 -yritysalueen asemakaava (nettisivu)


Osayleiskaavan laatiminen

Osayleiskaavan laatiminen perustuu Ylöjärven kaupungin maankäyttö- ja palveluohjelmaan (Mapstoon). Suunnittelun taustalla ovat Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman sekä Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitteet.

Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä on sovittu Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välisessä aiesopimuksessa (KH 27.5.2019). Yhteinen tahtotila on kehittää aluetta asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Teivon maakunnallisesti arvokkaat harjualueet säilytetään virkistyskäytössä.

Suunnittelualue rajautuu radan pohjoispuolella alueille, jotka maakuntakaavassa sisältyvät taajamatoiminnoille rakennettaviksi alueiksi. Nykyisen ravikeskuksen alueen osalta yhtenä vaihtoehtona tarkastellaan suunnittelun yhteydessä tapahtumapuisto/ravitoiminnan ja asumisen yhteensovittamista.

Kaavatyön yksityiskohtaisia tavoitteita sekä vaiheistusta tarkennetaan ja täydennetään prosessin aikana.

Teivo-Mäkkylän osayleiskaavan luonnos asetetaan nähtäville syksyllä 2022.

Kaavaan liittyvät tiedustelut: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Osayleiskaavan aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2019 (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
kaavoitus@ylojarvi.fi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Vs. projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 11.6.2022