Hyppää sisältöön

Teivon-Mäkkylän yleiskaava

Teivon-Mäkkylän alueelle, Ylöjärven ja Tampereen rajalle suunnitellaan uutta 7000 - 8000 asukkaan ja 500 - 1000 työpaikan kaupunginosaa. Tavoitteena on ilmastoviisas, joukkoliikenteeseen tukeutuva kokonaisuus, jossa palvelut ja laajat virkistysalueet ovat lähellä.

Osayleiskaavan luonnos nähtävillä 21.9.-31.10.2022

Teivon-Mäkkylän osayleiskaavaluonnoksen asiakirjat pidettiin nähtävillä 21.9.-31.10.2022. Lausunnot ja mielipiteet kaavaluonnoksesta tuli osoittaa kaupunginhallitukselle. Kiitos kaikille näkemyksensä esittäneille.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi. 

Asukastapahtuma kaupungintalolla, katso esittelytallenne   

Kiitos kaikille asukastapahtumaan 5.10.2022 osallistuneille. Kaupungintalolla kävi noin 60-70 kiinnostunutta tutustumassa kaava-aineistoihin ja keskustelemassa suunnittelijoiden kanssa.

Asukastapahtumassa kaavaluonnosta esiteltiin muun muassa oheisen koosteen muodossa:

Teivo-Mäkkylä -osayleiskaavan esittely asukastapahtumassa 5.10.2022 (pdf)

Kaava-alue ja kaavan tavoitteet 

  • Teivo-Mäkkylä -osayleiskaavan alue sijaitsee Ylöjärven kaupungin eteläosassa rajoittuen Tampereen kaupungin rajaan. 

  • Alueella sijaitsee Vaasantie (kt 65) sekä Helsinki-Oulu -päärata. Alue rajoittuu lounaassa Teivaalanharjun virkistysalueisiin ja pohjoisessa Soppeenmäkeen ja ydinkeskustan osayleiskaavaan. Suunnittelualueeseen sisältyy Teivon ravikeskus ympäristöineen. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 300 hehtaaria. Laadittavana oleva osayleiskaava sijoittuu liikenteellisesti tärkeälle paikalle ja kaavan vaikutusalue on laaja. 

  • Teivo-Mäkkylä -osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa uusi noin 7000–8000 asukkaan asuntoalue ja noin 500–1000 uuden työpaikan yritysalue tiiviin joukkoliikennereitin varrelle.  

  • Kaavaluonnosvaihtoehtoja on kaksi. Vaihtoehto 1 sisältää noin 7500 uutta asukasta, vaihtoehto 2 noin 8800.

  • Vaihtoehdossa 1 Teivon ravikeskus jatkaisi ja monipuolistaisi toimintaansa nykyisellä paikallaan mutta supistetulla alueella, yhteen sovitettuna uuden asuinrakentamisen kanssa. Vaihtoehdossa 2 ravikeskuksen toiminta siirtyisi toisaalle nykyisen sopimuksen päättyessä vuonna 2035 ja alue osoitettaisiin tämän jälkeen asuinrakentamiseen ja sen keskuspuistoksi. 

  • Valtakunnallisesti arvokkaat harjualueet säilytetään virkistyskäytössä, ja Teivaalan ja Mäkkylän kulttuurimaisemien arvot huomioidaan kaavassa. Suunnittelualueeseen sisältyy pääradan koillispuolella metsäalueita, jotka maakuntakaava osoittaa taajamatoiminnoille rakennettaviksi alueiksi. 

  • Kaavatyön yksityiskohtaisia tavoitteita sekä vaiheistusta tarkennetaan ja täydennetään prosessin aikana.

Kaava-aineistot 

Kaikki tiedostot ovat pdf-muodossa. 

Liitteet 

Tausta-aineistot

Taustatietoja kaavasta 

Osayleiskaavan laatiminen perustuu Ylöjärven kaupungin maankäyttö- ja palveluohjelmaan (Mapstoon) ja Ylöjärven keskustavisioon 2040 (kaupunginvaltuusto 6.4.2020). Suunnittelun taustalla ovat Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman sekä Pirkanmaan maakuntakaavan tavoitteet. 

Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä on sovittu Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välisessä aiesopimuksessa (kaupunginhallitus 27.5.2019). Yhteinen tahtotila on kehittää aluetta asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Teivon maakunnallisesti arvokkaat harjualueet säilytetään virkistyskäytössä. 


Peltomaisema, jota halkoo valtatie.

Klikkaa kuvaa ja katso 360-kuva Mäkkylän alueesta. Linkki vie Kuula-kuvapalveluun. 

Metsää, teollisuusrakennuksia, teitä ja junarata

Näkymä etelästä Hiitintien, Ilmarinjärvenkadun ja Vaasantien risteykseen. Ravirata ja Teivaalanharju jäävät kuvassa vasempaan yläkulmaan.

Metsää, jonka keskellä ravirata

Näkymä etelästä Teivon alueelle.

 Valokuvat: Rami Marjamäki 2022

 

 

Toimipaikat

Kaavoitus
Kaupungintalo, Kuruntie 14 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Kaavoitusarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 16.12.2022