Valitse sivu
Etusivu / Uutiset/Kaupunginvaltuusto hyväksyi Ylöjärven uuden kaupunginosan, Teivon-Mäkkylän, osayleiskaavan

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi Teivon-Mäkkylän osayleiskaavan kokouksessaan 10.6.2024.

– Päätös on historiallinen. Se on yksi tämän valtuustokauden merkittävimmistä, ellei peräti merkittävin yksittäinen päätös, arvioi kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen.

Teivon-Mäkkylän alue sijaitsee Ylöjärven ja Tampereen rajalla Vaasantien molemmin puolin. Osayleiskaava mahdollistaa alueelle noin 5000 uutta asukasta ja noin 500 uutta työpaikkaa. Tavoitteena on ilmastoviisas, joukkoliikenteeseen tukeutuva kaupunginosa, jossa palvelut ja laajat virkistysalueet ovat lähellä.

– Uuden kaupunginosan sijainti Ylöjärven keskustan ja Tampereen Lielahden välissä on liikenteellisesti poikkeuksellisen hyvä. Alueesta tekee ainutlaatuisen myös Teivaalanharjun luonto ja sen tarjoamat ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet, Pauli Piiparinen kuvailee.

Teivon ravikeskus säilyy alueella, mutta sen vuokraama maa-alue pienenee. Raviratayhtiö haluaa kehittää Teivosta uudenlaisen, monipuolisen tapahtumakeskuksen ja raviurheilun näyteikkunapaikan.

Teivon-Mäkkylän asemakaavoitusta on käynnistetty osayleiskaavatyön rinnalla ja se etenee vaiheittain. Asemakaavoitus lähtee liikkeelle raviradan pohjois- ja eteläpuolisilta alueilta, jotka vapautuvat kaupungin käyttöön vuoden 2026 lopussa. Myös Kivikkotien asemakaavan muutos sekä Ravitien varren keskuskortteli ovat ensimmäisten kaavoituskohteiden joukossa.

Teivon-Mäkkylän kehittämisen tueksi kaupunki perustaa projektiorganisaation. Projektipäällikön ja markkinointisuunnittelijan rekrytointi on käynnissä. Kolmas työntekijä, hankeasiantuntija palkataan loppuvuodesta. Projektiorganisaatio sijoittuu kaupungin tekniikka- ja ympäristöosastolle.

Kaavaehdotus nähtävillä vuodenvaihteessa

Teivon-Mäkkylän osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä vuodenvaihteessa 2023-2024. Ehdotuksesta saatiin 22 lausuntoa ja 10 muistutusta.

Kaupunginvaltuuston ja aiemmin kaupunginhallituksen hyväksymän osayleiskaavan perusratkaisut ovat samat kuin ehdotusvaiheessa.

Perusratkaisut:

  • kyseessä on yhdyskuntarakennetta täydentävä, joukkoliikenteeseen tukeutuva uusi luonnonläheinen alakeskus Ylöjärven Soppeenmäen ja Tampereen Lielahden välissä
  • osayleiskaava mahdollistaa alueelle noin 5 000 uutta asukasta ja noin 500 uutta työpaikkaa
  • raidehankkeet (sekä raitiotie että päärata lisäraiteineen) on huomioitu
  • Teivon raviradan kilpailutoiminta säilyy ja muu toiminta monipuolistuu
  • alueen rakentaminen käynnistyy asemakaavoituksen kautta.

Kaava-aineistoon on tehty vähäisiä tarkistuksia. Näitä ovat olleet muun muassa seuraavat:

  • koulun aluetta suurennettiin Teivossa
  • viheryhteystarpeiden esitystapaa selkiytettiin
  • arkeologian arvoalueiden rajauksia tarkennettiin
  • pääradan rata-alueella kaksoisraiteen puolenvaihtoalue merkittiin katkoviivalla siten, että sijainti voi tarkentua jatkosuunnittelussa
  • virkistysalueita muutettiin melualueilla suojaviheralueiksi.

Täydentävinä selvityksinä on laadittu liikenneselvityksen päivitys ja ilmanlaatuselvitys.

Kaupunginvaltuusto 10.6.2024

Teivon-Mäkkylän yleiskaavan sivu

Lisätietoja

Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi