Hyppää sisältöön

Palvelumaksut

Tältä sivustolta löydät kaavoituksen ja maankäytön taksat ja palvelumaksut.

Kaavoituksen ja maankäytön taksat ja palvelumaksut 1.1.2021 alkaen


Kaavaotteet ja kartta-aineistot


2021

Rasterimuotoiset aineistot, paperituloste, A4-A3 (€/tuloste) 40 €
Rasterimuotoiset aineistot, paperituloste, A2-A0 (€/tuloste) 80 €
Rasterimuotoiset aineistot, pdf-tuloste sähköpostiin (€/tuloste) 20 €
Muut tulostustyöt todellisten kustannusten ja alla olevan
tuntiveloitushinnaston mukaan (€/h), minimiveloitus 1h
Vektorimuotoisten aineistojen irroitustyö todellisten kustannusten ja alla
olevan tuntiveloitushinnaston mukaan (€/h), minimiveloitus 1h


Naapurien kuuleminen ja kuulutukset

Naapurien kuuleminen kirjeitse poikkeamislupa-, suunnittelutarveratkaisuja maisematyölupahakemusten yhteydessä (€/kuultava henkilö tai taho) 80 €
Sanomalehtikuulutukset (€/kuulutus).
Ilmoituskulut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan erikseen.
220 €


Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Myönnetty poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu 650 €
Hylätty tai peruttu poikkeamishakemus ja suunnittelutarveratkaisu 300 €
Myönnetty poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu
(alle 30 m2:n talousrakennukset)
250 €
Hylätty tai peruttu poikkeamislupahakemus ja
suunnittelutarveratkaisuhakemus (alle 30 m2:n talousrakennukset)
100 €


Asemakaavatyöt

Vähäinen asemakaavan muutos yksityisen hakijan esityksen perusteella, (€/kaava)
+ työt todellisten kustannusten mukaan
2 500 €
Muu asemakaavan muutos yksityisen hakijan esityksen perusteella, (€/kaava)               + työt todellisten kustannusten mukaan 3 500 €
Ranta-asemakaavan tai sen muutoksen hyväksyminen,
(€/kaava) + työt todellisten kustannusten mukaan
3 000 €
Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen,
(€/kaava) + työt todellisten kustannusten mukaan
1 500 €


Etuosto-oikeusasiat

Etuosto-oikeustodistus (€/todistus) 85 €


Lohkomisasiat

Päätös suostumisesta lohkomiseen, uusi rakennuspaikka (€/päätös) 550 €
Kielteinen päätös (€/päätös) 300 €
Muu lohkomislausunto (€/lausunto) 100 €


Maisematyöluvat

Myönnetty maisematyölupa, alle 2 ha:n alue (€/päätös) 350 €
Myönnetty maisematyölupa, yli 2 ha:n alue (€/päätös) 550 €
Kielteinen maisematyölupapäätös, alle 2 ha:n alue (€/päätös) 175 €
Kielteinen maisematyölupapäätös, yli 2 ha:n alue (€/päätös) 275 €
Paperisen luvan käsittelymaksu (€/lupahakemus) 60 €


Maastotyöt

Maastomittaus laitteineen (€/h) 155 €


Suunnittelu- ja toimistotöissä sovellettava tuntiveloitushinnasto (€/h),minimiveloitus 1h

arkkitehdit/diplomi-insinöörit 105 €
insinöörit YAMK/AMK 85 €
avustajat/suunnitteluassistentit/yms. 60 €

Päivitetty: 4.2.2021