Hyppää sisältöön

Palvelumaksut

Tältä sivustolta löydät kaavoituksen ja maankäytön taksat ja palvelumaksut.

Kaavoituksen ja maankäytön taksat ja palvelumaksut 1.1.2023 alkaen


Kaavaotteet ja kartta-aineistot


2023

Rasterimuotoiset aineistot, paperituloste, A4-A3 (€/tuloste) 40 €
Rasterimuotoiset aineistot, paperituloste, A2-A0 (€/tuloste) 80 €
Rasterimuotoiset aineistot, pdf-tuloste sähköpostiin (€/tuloste) 20 €
Muut tulostustyöt todellisten kustannusten ja alla olevan
tuntiveloitushinnaston mukaan (€/h), minimiveloitus 1h
DWG-aineisto: kaavakartta + pohjakartta (alle 1 ha)

50 €


Naapurien kuuleminen ja kuulutukset

Naapurien kuuleminen kirjeitse poikkeamislupa-, suunnittelutarveratkaisuja maisematyölupahakemusten yhteydessä (€/kuultava kiinteistö) 80 €
Sanomalehtikuulutukset (€/kuulutus)
Ilmoituskulut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan erikseen
250 €

Erillinen rakennusoikeuden selvitys (yhden kiinteistön emätilatarkastelu)

Selvitys max. 60 min                                                                                                   90 €
Selvitys max. 30 min                                                                                                   50 €


Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Myönnetty poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu 690 €
Hylätty tai peruttu poikkeamishakemus ja suunnittelutarveratkaisu 330 €
Myönnetty poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu
(alle 30 m2:n talousrakennukset)
250 €
Hylätty tai peruttu poikkeamislupahakemus ja
suunnittelutarveratkaisuhakemus (alle 30 m2:n talousrakennukset)
100 €
Paperisen luvan käsittelymaksu (€/lupahakemus) 80 €


Asemakaavatyöt

Vähäinen asemakaavan muutos yksityisen hakijan esityksen perusteella, (€/kaava)
+ työt todellisten kustannusten mukaan
2 600 €
Muu asemakaavan muutos yksityisen hakijan esityksen perusteella, (€/kaava)               + työt todellisten kustannusten mukaan 3 600 €
Ranta-asemakaavan tai sen muutoksen hyväksyminen,
(€/kaava) + työt todellisten kustannusten mukaan
3 050 €
Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen,
(€/kaava) + työt todellisten kustannusten mukaan
1 550 €


Etuosto-oikeusasiat

Etuosto-oikeustodistus (€/todistus) 90 €


Lohkomisasiat

Päätös suostumisesta lohkomiseen, uusi rakennuspaikka (€/päätös) 600 €
Kielteinen päätös (€/päätös) 350 €
Muu lohkomislausunto (€/lausunto) 150 €


Maisematyöluvat

Myönnetty maisematyölupa, alle 2 ha:n alue (€/päätös) 390 €
Myönnetty maisematyölupa, yli 2 ha:n alue (€/päätös) 580 €
Kielteinen maisematyölupapäätös, alle 2 ha:n alue (€/päätös) 180 €
Kielteinen maisematyölupapäätös, yli 2 ha:n alue (€/päätös) 280 €
Paperisen luvan käsittelymaksu (€/lupahakemus) 80 €


Maastotyöt

Maastomittaus laitteineen (€/h) 155 €


Suunnittelu- ja toimistotöissä sovellettava tuntiveloitushinnasto (€/h),minimiveloitus 1h

Johtava asiantuntija /vastuualuepäällikkö 110 €
Asiantuntija (kaavasuunnittelija, kaavoitusarkkitehti yms.) 90 €
Avustajat/suunnitteluassistentit/yms. 60 €

Päivitetty: 13.1.2023