Hyppää sisältöön

Palvelumaksut

Tältä sivustolta löydät kaavoituksen ja maankäytön taksat ja palvelumaksut.

Kaavoituksen ja maankäytön taksat ja palvelumaksut 1.1.2022 alkaen


Kaavaotteet ja kartta-aineistot


2022

Rasterimuotoiset aineistot, paperituloste, A4-A3 (€/tuloste) 40 €
Rasterimuotoiset aineistot, paperituloste, A2-A0 (€/tuloste) 80 €
Rasterimuotoiset aineistot, pdf-tuloste sähköpostiin (€/tuloste) 20 €
Muut tulostustyöt todellisten kustannusten ja alla olevan
tuntiveloitushinnaston mukaan (€/h), minimiveloitus 1h
DWG-aineisto: kaavakartta + pohjakartta

40 €


Naapurien kuuleminen ja kuulutukset

Naapurien kuuleminen kirjeitse poikkeamislupa-, suunnittelutarveratkaisuja maisematyölupahakemusten yhteydessä (€/kuultava henkilö tai taho) 80 €
Sanomalehtikuulutukset (€/kuulutus)
Ilmoituskulut peritään toteutuneiden kustannusten mukaan erikseen
240 €

Rakennusoikeuden selvitys (emätilaselvitys)

Selvitys yli 30 min                                                                                                       60 €
Selvitys max. 30 min                                                                                                   30 €


Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Myönnetty poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu 680 €
Hylätty tai peruttu poikkeamishakemus ja suunnittelutarveratkaisu 320 €
Myönnetty poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu
(alle 30 m2:n talousrakennukset)
250 €
Hylätty tai peruttu poikkeamislupahakemus ja
suunnittelutarveratkaisuhakemus (alle 30 m2:n talousrakennukset)
100 €
Paperisen luvan käsittelymaksu (€/lupahakemus) 80 €


Asemakaavatyöt

Vähäinen asemakaavan muutos yksityisen hakijan esityksen perusteella, (€/kaava)
+ työt todellisten kustannusten mukaan
2 500 €
Muu asemakaavan muutos yksityisen hakijan esityksen perusteella, (€/kaava)               + työt todellisten kustannusten mukaan 3 500 €
Ranta-asemakaavan tai sen muutoksen hyväksyminen,
(€/kaava) + työt todellisten kustannusten mukaan
3 000 €
Ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksyminen,
(€/kaava) + työt todellisten kustannusten mukaan
1 500 €


Etuosto-oikeusasiat

Etuosto-oikeustodistus (€/todistus) 90 €


Lohkomisasiat

Päätös suostumisesta lohkomiseen, uusi rakennuspaikka (€/päätös) 600 €
Kielteinen päätös (€/päätös) 350 €
Muu lohkomislausunto (€/lausunto) 150 €


Maisematyöluvat

Myönnetty maisematyölupa, alle 2 ha:n alue (€/päätös) 380 €
Myönnetty maisematyölupa, yli 2 ha:n alue (€/päätös) 570 €
Kielteinen maisematyölupapäätös, alle 2 ha:n alue (€/päätös) 180 €
Kielteinen maisematyölupapäätös, yli 2 ha:n alue (€/päätös) 280 €
Paperisen luvan käsittelymaksu (€/lupahakemus) 80 €


Maastotyöt

Maastomittaus laitteineen (€/h) 155 €


Suunnittelu- ja toimistotöissä sovellettava tuntiveloitushinnasto (€/h),minimiveloitus 1h

Johtava asiantuntija /vastuualuepäällikkö 110 €
Asiantuntija (kaavasuunnittelija, kaavoitusarkkitehti yms.) 90 €
Avustajat/suunnitteluassistentit/yms. 60 €

Päivitetty: 3.1.2022