Hyppää sisältöön

Ydinkeskusta

Ylöjärven ydinkeskustan osayleiskaavan muutos on oikeusvaikutteinen ja saanut lainvoiman 27.11.2019. Kaavan tavoitevuosi on 2040.

Kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 § 125 hyväksytty aineisto:

Osayleiskaava, merkinnät ja määräykset (pdf)

Selostus (pdf)

Liitekartat 1-8 (pdf)

Liite 1 Ajantasa-Ehdotus

Liite 2 Mitoitus

Liite 3 Kulttuuriympäristö

Liite 4 Viherrakenne

Liite 5 Liikenneverkko

Liite 6 Joukkoliikenne

Liite 7 Yhdyskuntatekninen huolto

Liite 8 Havainnekuva

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Ylinen Helena
Kaavoitusarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 9.8.2023