Hyppää sisältöön

Asiakasmaksut varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa on aikaperusteinen laskutus. Huoltajat tekevät sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista hoitoajoista, joihin laskutus perustuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi. Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan huoltajilta jälkikäteen.

Maksun määräytymiseen vaikuttavat perheen tulot ja koko. Mikäli perhe on valmis maksamaan korkeinta maksua, tulotositteita ei tarvitse toimittaa. Luvan periä korkein maksu, voi ilmoittaa jo hakemuksessa.

Korkein kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 288 €/kk/lapsi.

Tulotiedot voit toimittaa

 • sähköisen asiointipalvelun kautta
 • sähköpostiin skannattuina liitteinä osoitteeseen varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi
 • postitse osoitteeseen Ylöjärven kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusihteerit, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi.

Huoltajilla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista 

Ilmoita seuraavista muutoksista. Maksua muutetaan seuraavan kuukauden alusta

 • perheen tulot muuttuvat vähintään 10 prosenttia
 • perheen koko muuttuu
 • lapsen palveluntarve muuttuu (h/kk)

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 12 §). 
Kunnalla ei ole velvollisuutta muuttaa päätöstä takautuvasti asiakkaalle edullisemmaksi asiassa uudesta selvityksestä huolimatta.

Ilmoita muutos palveluntarpeessa päiväkodin johtajalle muutos palveluntarpeeseen-lomakkeella

Tarvittavat liitteet tuloselvitykseen

 • todistus opiskelusta tai ammattikurssilla olosta
 • palkkatodistus (väh. 3 kk palkkakertymä). Viran puolesta kk-tuloon lisätään 5 prosenttia lomarahan osuutta. Mikäli lomarahan maksu kohdallanne ei toteudu normaalisti, toimittakaa siitä kirjallinen työnantajan todistus
 • päivärahat: tapaturmavakuutus/elinkorko/sv. päiväraha/äitiysraha/
  vanhempainraha/työttömyyspäiväraha
 • eläketulot
 • elatusapu ja -tuki (saadut ja maksetut)
 • vuokratulot
 • pääomatulot (korot, osingot, ym.)
 • muut tulot: aikuiskoulutustuki, kuntoutustuki (verollinen), työllisyyskoulutuksen verollinen päiväraha, perhehoidon palkkiot, maatalouden tulot, metsätulo, työllistämistuki tai muu tulo ja
  lasten kotihoidontuesta tieto. Liitettä ei tarvitse toimittaa, koska tieto saadaan suoraan KELA:sta.    Yritystoiminnan tuloista tehdään erillinen yrittäjän tuloselvitys (pdf) liitteineen.

Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu sen kuukauden loppuun mennessä, kun hoito on alkanut, määritellään lapselle/lapsille korkein asiakasmaksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen (pdf)

Yhteystiedot

Kulmala Aulikki
Palvelusihteeri
040 133 1436
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Tuloselvitykset ja maksupäätökset
Nyman Paula
Palvelusihteeri
040 133 1455
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Laskutusasiat
Virtanen Janika
Palvelusihteeri
044 486 0749
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Tuloselvitykset, maksupäätökset ja palvelusetelipäätökset

Sähköinen asiointi

Asioi sähköisesti

Päivitetty: 7.10.2020