Hyppää sisältöön

Asiakasmaksut varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa on aikaperusteinen laskutus. Huoltajat tekevät sopimuksen varhaiskasvatuksen kuukausittaisista hoitoajoista, joihin laskutus perustuu. Sopimus tehdään vähintään neljän kalenterikuukauden ajaksi. Asiakasmaksu on kuukausimaksu, joka laskutetaan huoltajilta jälkikäteen.

Maksun määräytymiseen vaikuttavat perheen tulot ja koko. Mikäli perhe on valmis maksamaan korkeinta maksua, tulotositteita ei tarvitse toimittaa. Luvan periä korkein maksu voi ilmoittaa jo hakemuksessa.

Korkein kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu 1.8.2022 alkaen on 295 €/kk/lapsi.

Tulotiedot voit toimittaa

 • sähköisessä asiointipalvelussa
 • sähköpostiin skannattuina liitteinä osoitteeseen varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi
 • postitse osoitteeseen Ylöjärven kaupunki, Varhaiskasvatuksen palvelusihteerit, Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätökset syksy 2022

Kaikki varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat saaneet uudet maksupäätökset elokuulle.
Keväällä tiedotettu tulojen tarkistus jatkuu syksyn aikana. Ne, joiden tuloja ei ole vielä tarkistettu kevään jälkeen, saavat uuden maksupäätöksen syksyn aikana.

Ne, joiden piti ilmoittaa tulonsa, mutta eivät ole sitä tehneet, saavat syksyn aikana maksupäätöksen, jossa on merkintä tulotiedot puuttuvat. Lisätietoa asiakasmaksuista varhaiskasvatuksen nettisivuilta tai asiakasmaksuasioissa voi olla yhteydessä sähköpostilla varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi

Huom! Avaathan maksupäätöksen, jotta pystyt heti tarkistamaan sen oikeellisuuden!

Tulorekisterin käyttö varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa 1.2.2021 alkaen

Ylöjärven kaupungilla on käyttöoikeus palkka-, eläke ja etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä. Valtiovarainministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat ohjeistaneet loppuvuodesta 2020, että kunta ei voi käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämisessä ilman asiakkaalta saatua suostumusta.

Tulorekisteri mahdollistaa tulojen tarkistamisen niin, ettei huoltajien tarvitse toimittaa tulotietoja liitteinä.

Tulorekisteristä ei vielä saada kaikkia tulotietoja, joten ao. tulotiedot tulee toimittaa

 • aikuiskoulutustuet, apurahat
 • elatustuet
 • pääoma-, korko-, osinko- ja metsätulot
 • opiskelutodistus
 • yrittäjän tuloselvitys (tuloslaskelma).

Tulot tarkistetaan asiakkuuden alkaessa ja tulojen muuttuessa. Huoltajan/huoltajien tulee itse ilmoittaa muutoksista ko. kuukauden loppuun mennessä.

Suostumus tulorekisterin käyttöoikeuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa 1.2.2021 alkaen (pdf)

Huoltajilla on ilmoitusvelvollisuus muutoksista

Ilmoita seuraavista muutoksista (maksua muutetaan seuraavan kuukauden alusta):

 • perheen tulot muuttuvat vähintään 10 prosenttia
 • perheen koko muuttuu
 • lapsen palveluntarve muuttuu (h/kk).

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta (Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 12 §). 

Kunnalla ei ole velvollisuutta muuttaa päätöstä takautuvasti asiakkaalle edullisemmaksi uudesta selvityksestä huolimatta.

Ilmoita muutos palveluntarpeessa päiväkodin johtajalle Muutos palveluntarpeeseen -lomakkeella.

Tarvittavat liitteet tuloselvitykseen

 • todistus opiskelusta tai ammattikurssilla olosta
 • palkkatodistus (väh. 3 kk palkkakertymä). Viran puolesta kk-tuloon lisätään 5 prosenttia lomarahan osuutta. Mikäli lomarahan maksu kohdallanne ei toteudu normaalisti, toimittakaa siitä kirjallinen työnantajan todistus.
 • päivärahat: tapaturmavakuutus/elinkorko / sv. päiväraha/äitiysraha / vanhempainraha / työttömyyspäiväraha
 • eläketulot
 • elatusapu ja -tuki (saadut ja maksetut)
 • vuokratulot
 • pääomatulot (korot, osingot, ym.)
 • muut tulot: aikuiskoulutustuki, kuntoutustuki (verollinen), työllisyyskoulutuksen verollinen päiväraha, perhehoidon palkkiot, maatalouden tulot, metsätulo, työllistämistuki tai muu tulo ja lasten kotihoidontuesta tieto. Liitettä ei tarvitse toimittaa, koska tieto saadaan suoraan KELA:sta. Yritystoiminnan tuloista tehdään erillinen yrittäjän tuloselvitys (pdf) liitteineen.

Mikäli tuloselvitystä ei ole toimitettu sen kuukauden loppuun mennessä, kun hoito on alkanut, määritellään lapselle/lapsille korkein asiakasmaksu.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2022 alkaen (pdf)

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut
varhaiskasvatuksenasiakasmaksut@ylojarvi.fi
Lindfors Teija
Palvelusihteeri
040 133 1436
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Varhaiskasvatuksen tuloselvitykset ja maksupäätökset
Virta Terhi
Palvelusihteeri
040 133 1455
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Varhaiskasvatuksen laskutusasiat, tuloselvitykset ja maksupäätökset
Virtanen Janika
Palvelusihteeri
044 486 0749
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Varhaiskasvatuksen tuloselvitykset, maksupäätökset ja palvelusetelipäätökset

Sähköinen asiointi

Asioi sähköisesti

Päivitetty: 16.9.2022