Hyppää sisältöön

Nähtävillä olevat kaavat

Täällä voit tutustua nähtävillä olevien kaavojen aineistoihin. Nähtävilläoloajan jälkeen kaava-aineistot löytyvät sivuilta Vireillä olevat kaavat.

Asemakaavoja nähtävillä

Siltatien pohjoispään katualueen asemakaava / vireille, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos

Kaavan asiakirjat pidetään nähtävillä 27.10.2021-26.11.2021 välisen ajan Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla.

Mielipiteet asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 26.11.2021 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Asemakaavaa valmistelee kaavoitusarkkitehti Leena Keränen p. 040 133 1403, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Haveri, asemakaavan osan kumoaminen Luhalahdentien itäpuolelta / Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vireilletulo ja luonnos

Asiakirjat pidetään nähtävillä 29.9.2021-29.10.2021 välisen ajan Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla.

Mielipiteet kaavaluonnoksesta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 29.10.2021 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa valmistelee kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Kirkonseudun Kultaniityn alueen asemakaavan muutos korttelin 91 tontilla 1 / Ehdotus

Voionmaan ranta-asemakaava / Ehdotus

Asiakirjat pidetään nähtävillä 6.10.-5.11.2021 välisen ajan Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla (Kultaniitty / Voionmaa)

Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 5.11.2021 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Lisätietoja kaavoista: kaavasuunnittelija Helena Keva p. 041 730 2041, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Keränen Leena
Kaavoitusarkkitehti
040 133 1403
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Keva Helena
Kaavasuunnittelija
041 730 2041
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Ylinen Helena
vs. Projektiarkkitehti
041 730 6109
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hankekaavat
Päivitetty: 26.10.2021