Hyppää sisältöön

Oppilaiden hyvinvointi

Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtivat kaikki koulun aikuiset.

Opiskeluhuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuolto pyrkii edistämään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä mm. ennaltaehkäisemällä koulunkäyntivaikeuksia ja tarjoamalla oppilaille tarvittaessa erilaisia tukitoimia. Toiminta on luottamuksellista ja sen lähtökohtana ovat oppilaan etu ja oikeusturva. Kuntakohtainen opiskeluhuollon suunnitelma löytyy erillisenä linkkinä syksyn 2024 aikana tältä sivulta. Opiskeluhuollon koulukohtaiset osuudet löytyvät koulun lukuvuosisuunnitelmasta Wilmasta.

Ylöjärven sosiaali- ja terveyspalveluista, myös oppilashuollon palveluista, vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue, www.pirha.fi.

Kouluyhteisöohjaaja on nuorisotyön ja kasvatuksen ammattilainen koulussa. Yksi turvallinen lisäaikuinen oppilaan tukena tukena kouluarjessa. Tavoitteena edistää hyvinvointia koulussa, ennaltaehkäistä mahdollisia ongelmia ja kasvattaa hyvää kouluhenkeä.

Kauraslammella kouluyhteisöohjaajalla on tila, jonne nuoret voivat tulla välituntisin hengailemaan, pelailemaan ja juttelemaan. Nuoria tavataan myös koulun käytävillä, ulkona ja ohjatun toiminnan parissa. Kouluyhteisöohjaajalla on aikaa kuunnella nuorten kuulumisia, huolia ja murheita. Kouluyhteisöohjaaja osallistuu tunne- ja vuorovaikutustaitojen tunneille ja järjestää ryhmätoimintaa tarpeiden mukaan.

Kouluyhteisöohjaaja tekee yhteistyötä opettajien ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa ja tekee työtä sen eteen, että kaikilla olisi mukava olla koulussa. Yhteistyötä voidaan tehdä myös nuoriso-, liikunta- ja sosiaalipalveluiden kanssa myös koulupäivien ulkopuolella, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisen kuvan muodostamisen nuorten elämästä.

Yhteystiedot:

Kouluyhteisöohjaajalle voi tulla juttelemaan milloin vain ja yhteyttä voi ottaa sähköpostilla, Wilmassa, Whatsapilla tai Instagramissa.

Koululla ei tällä hetkellä ole kouluyhteisöohjaajaa.

Kouluterveydenhuollossa tehdään terveystarkastuksia ja annetaan terveysneuvontaa, seurataan koulun terveydellisiä oloja, annetaan ensiapua ja hoidetaan koulutapaturmia sekä ehkäistään tarttuvia tauteja. Kouluterveydenhoitaja huolehtii yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotteiden antamisesta. Kouluterveydenhoitajat osallistuvat yhteisölliseen oppilashuoltoon aktiivisesti.

Terveystarkastukset tehdään vuosittain. Laajoihin tarkastuksiin 1., 5. ja 8. luokilla kuuluu myös lääkärin tarkastus. Huoltajat kutsutaan mukaan laajoihin tarkastuksiin. 9. luokan keväällä oppilaat saavat Terveyskortin, jossa on rokotustiedot.

Ajanvaraus kouluterveydenhoitajalle tulevien 1.- ja 7.-luokkalaisten terveystarkastuksiin e-terveys-palvelun kautta. Muuten ajan voi varata suoraan kouluterveydenhoitajalta.

Terveystarkastuksissa huomattujen terveydentilan seurantaa vaativien kontrollien (esim. kasvu/näkö/kuulo/lääkitykseen liittyvät kontrollit tms.) ajanvaraamisesta on vastuussa vanhempi. Terveydenhoitaja ilmoittaa vanhemmalle kontrollin tarpeesta ja ajankohdasta. Ajan voi varata Wilman kautta, puhelimitse puhelinaikana tai sähköisesti (Asuntilan tmp., yläkoulu) käyttäen ajanvarauksen palvelukoodia: Kontrolli/seurantakäynti kouluth, 20 min.

Kouluterveydenhoitajat

Yhteystiedot 1.8.2021 alkaen:

Asuntilan toimipiste:
Kouluterveydenhoitaja Milla Lääperi p. 050 390 4673. Tavattavissa koululla tiistaisin (puhelinaika ma-to 11-12) elo- ja syyskuun ajan. Ajanvaraukseton vastaanotto paikalla ollessa klo 11-12.

Terveydenhoitaja Oona Vihervirta p. 040 152 8613, on tavattavissa perjantaisin 1.9.23 alkaen. Ajanvaraukseton vastaanotto paikalla ollessa klo 11-12.

Muina päivinä viikosta olemme toisilla kouluilla ja tällöin meihin voi olla yhteydessä joko puhelimitse, sähköpostilla tai wilman kautta.

Veittijärven toimipiste:
Kouluterveydenhoitaja Kirsi Paukkunen, p. 050 390 4791 (puhelinaika ma-pe klo 11-12) Ajanvaraukseton vastaanotto paikalla ollessa klo 11-12. sposti kirsi.m.paukkunen (at) pirha.fi

Kauraslammen toimipiste:
- Luokille 5-6 kouluterveydenhoitaja Kirsi Paukkunen, p. 050 390 4791 (puhelinaika ma-pe klo 11-12) sposti kirsi.m.paukkunen (at) pirha.fi
- Luokille 7-9 kouluterveydenhoitaja Jutta Linden p. 050 390 4661 (puhelinaika ja ajanvaraukseton vastaanotto on ma-pe klo 11–12). 

- Alueellisen pienluokan oppilaiden kouluterveydenhoitajana toimii Laura Lintunen p. 040 133 4816 (puhelinaika ma-pe klo 11-12, tavattavissa koululla sovittuina aikoina). Akuuteissa asioissa yhteys Jutta Lindeniin.

Kouluterveydenhoitajat tavoittaa myös Wilmasta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@pirha.fi (poikkeus Kirsi Paukkunen)

Psyykkari toimii koululla osana kouluterveydenhuoltoa. Tehtävänä ja tavoitteena on varhaisen tuen tarjoaminen nuorille mielen hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä asioissa.

Psyykkarin vastaanotolle nuori voi hakeutua/ohjautua esimerkiksi, jos on
- mielialamuutoksia
- ahdistuneisuutta
- toistuvasti esim. univaikeuksia, päänsärkyä tai muuta pahan olon tunnetta

Nuori voi ohjautua psyykkarin vastaanotolle koulun aikuisen ohjaajamana, vanhempien toiveesta tai kouluterveydenhuollosta sekä opiskeluhuollon kautta. Myös nuori voi itse olla psyykkariin yhteydessä.

Psyykkari Milja Grönlundin tavoittaa Wilman kautta, puhelimitse p. 041 730 5900 (soitto tai tekstiviesti) tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@pirha.fi
Psyykkari työskentelee ja on tavattavissa Perheiden talolla, Mikkolantie 50, maanantaisin, keskiviikkoisin ja parillisen viikon perjantaisin.

Ylöjärven kouluterveydenhoitajat löytyvät myös Facebookista:  www.facebook.com/ylojarvenkouluterveydenhoitaja. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa kouluikäisten lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Sivuilla voidaan mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa myös Ylöjärven kaupungin kouluterveydenhuollon ajankohtaisista asioista.

Koulupsykologin työ painottuu oppilaan koulunkäynnissä, oppimisessa tai kasvussa ja kehityksessä esiin tulevien haasteiden selvittämiseen, tutkimiseen ja tukemiseen.

Työskentely tapahtuu yhteistyössä perheen ja koulun kanssa. Koulupsykologin palvelut ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologi toimii koulun oppilashuoltoryhmän jäsenenä. Vanhemmat, opettajat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan koulupsykologiin yhteyttä, mikäli on huolta lapsen

- oppimisesta ja koulunkäynnistä
- keskittymisestä
- käyttäytymisestä
- tunne-elämään liittyvistä asioista esim. mieliala, pelot ja jännittäminen

Yhteystiedot:

Kauraslammen koulu 1-4 lk: Veittijärven ja Asuntilan toimipisteet (koulupsykologi on haussa), Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila Veittijärven toimipisteessä 2. kerroksen aulassa, opettajanhuoneen vieressä. 

Kauraslammen koulu 5-9 lk: Sara Liinamaa  p. 040 133 4578, Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila löytyy ns. hammashoitolan aulasta.


Koulukuraattorin työn tavoitteena on lapsen ja nuoren hyvinvoinnin ja myönteisen kehityksen tukeminen, koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa auttaminen sekä vanhempien kasvatustyön tukeminen. Käytännössä koulukuraattorin työ on yksilökeskusteluja oppilaan kanssa, tapaamisia ja yhteydenpitoa perheen ja yhteistyötahojen kanssa, tarvittaessa ohjausta muiden palvelujen piiriin, oppilasryhmien kanssa työskentelyä sekä opetushenkilöstön konsultointia. Lisäksi koulukuraattori kuuluu koulukohtaiseen yhteisölliseen opiskeluhuoltoryhmään ja osallistuu tarvittaessa yksittäisen oppilaan asian käsittelyyn yksilökohtaisessa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.

Oppilaat voivat ottaa koulukuraattoriin yhteyttä omatoimisesti tai vanhempien, opettajan tai muun koulun henkilökunnan jäsenen ohjaamana. Yhteyttä voi ottaa Wil­man kautta, teks­ti­vies­til­lä, sähköpostilla tai tul­la väli­tun­nil­la va­raa­maan ajan pai­kan pääl­tä. Oppilaat voivat itse varata kuraattorilta keskusteluaikaa tai yhteyttä voivat ottaa myös huoltajat, opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Ohjauksen koulukuraattorille voivat tehdä myös opiskeluhuollon toimijat.


Koulukuraattori: Kirsi Mäkikauppila p.  040 133 4520, Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila Veittijärven toimipisteessä 2. kerroksen aulassa, hissin vieressä ja  
Kauraslammen koulussa (Kuusistontie 1) alaluokkien puolella (5–6 -luokkien yhteydessä, 2. krs).

  • Kauraslammen koulu 1-4 lk, Veittijärven ja Asuntilan toimipisteet
  • Kauraslammen koulu 5-6 lk, kaikki ryhmät / pääsääntöisesti maanantaisin

Koulukuraattori: Anna Jussila p. 041 730 0526, Wilman kautta, etunimi.sukunimi[at]pirha.fi
Vastaanottotila on alaluokkien puolella (5–6 luokkien yhteydessä, 2. krs).

  • Kauraslammen koulu: 7-9 lk, kaikki ryhmät


Kuraattoripalvelut ovat maksuttomia, luottamuksellisia ja vapaaehtoisia.

Ylöjärven kaupungin ohjeet koulutapaturmatilanteisiin löytyvät kaupungin internet-sivuilta: Koulutapaturmat.

Wilmassa, kohdassa tulosteet, löytyy lomake mahdollista laskutusta varten.

Perheneuvola

Ylöjärven perhe- ja mielenterveyspalvelujen perheneuvola palvelee ylöjärveläisiä lapsiperheitä lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä asioissa. Lasten asioissa palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille.

Lisätietoja Pirkanmaan hyvinvointialueen sivuilta: Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut

Nuorten mielenterveyspalvelut

1. Nuorisotiimi

Nuorisotiimin asiakkaiksi voidaan ottaa 13–17-vuotiaita Ylöjärvellä asuvia tai opiskelevia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria. Asiakaskuntaan kuuluvat nuoret ovat tavallisesti yläkoululaisia, ammattikoulussa tai lukiossa opiskelevia, mutta myös ilman jatko-opintopaikkaa jääneitä nuoria.

2. Nuorten intensiiviyksikkö (NAVI)

NAVI on elokuussa 2020 avattu nuorten avohoidon intensiiviyksikkö. NAVIssa hoidetaan 12-17-vuotiaita Ylöjärvellä asuvia psyykkisistä ongelmista kärsiviä nuoria.

Lisätietoja NAVI:n sivuilla.

Erityisnuorisotyö tarjoaa nuorille keskusteluapua ja toimintaa sekä yksilötyönä että ryhmissä.

Erityisnuorisotyö tarjoaa nuoren elämään lisäaikuisen kuuntelemaan, jakamaan ja opastamaan muutoksien elämänvaiheessa. Toimintaan kuuluu vahva yhteistyö kuraattoreiden, koulujen, nuorisotiimin sekä sosiaalipalveluiden kanssa. Asiakkuus voi syntyä yhteistyötahon välityksellä tai nuoren/aikuisen omasta aloitteesta.

Toiminnan muotoina ovat mm. Näppihaukka (näpistelyn ehkäisemiseen keskittyvä toimintamalli) ja POSE-malli (koulupoissaoloihin puuttuva malli).

Lisätietoja erityisnuorisotyöstä saa Ylöjärven kaupungin internet-sivuilta.

Päivitetty: 21.9.2023