Hyppää sisältöön

Kouluissa tehtävä nuorisotyö

Nuorisopalvelut tekee nuorisotyötä koulussa kolmella eri tyyppisellä tavalla:

  • Järjestämällä isoja ryhmiä koskevia tapahtumia ja teemapäiviä
  • Kouluyhteisöohjauksen kautta
  • Erityisnuorisotyön ryhmien ja yksilötyön sekä Pose-mallin kautta

Toiminnassa Ylöjärven kaupungin yläkouluilla.

Kun oppilaalla on n. 30 tuntia luvattomia/selvittämättömiä poissaoloja, eivätkä koulun toimet enää riitä, tekee koulu ilmoituksen erityisnuorisotyölle.
Erityisnuorisotyön työntekijät tapaavat huoltajan ja nuoren ja selvittelevät poissaolojen syitä. Pyrkimyksenä on löytää ratkaisuja, joilla poissaolot vähenisivät ja mahdolliset tukitoimet löydettäisiin. Tavoitteena on koulunkäynnin säännöllistyminen ja oppilaan koulumotivaation paraneminen.

Nuorisopalveluilla työskentelee kouluyhteisöohjaajia eli koppareita, jotka tekevät nuorisotyötä kouluissa pääasiassa 5.-9.-luokkalaisten kanssa. Tällä hetkellä kouluyhteisöohjaajia työskentelee Metsäkylän yhtenäiskoululla ja Soppeenmäen yhtenäiskoululla.

Kouluyhteisöohjaajat:

  • Ovat kouluilla nuorisotyön, kasvatuksen ja ohjauksen ammattilaisina
  • Tukevat nuoria koulun arjessa sekä kuuntelevat kuulumisia, iloja ja murheita
  • Luovat kouluun positiivista ilmapiiriä ja koulukulttuuria
  • Vahvistavat oppilaiden hyvinvointia, osallisuutta, kouluun kuulumisen tunnetta ja yhteisöllisyyttä
  • Ennaltaehkäisevät kouluyhteisön ongelmia, kuten kiusaamista, syrjäytymistä ja koulupudokkuutta

Vuosittainen, elämyksellinen tapahtuma 6.-luokkalaisille, jossa käsitellään esimerkiksi päihteisiin, sosiaaliseen mediaan, kaverisuhteisiin ja tervellisiin elämäntapohin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Tapahtuma järjestetään yleensä huhtikuun lopulla.

Kaikille 7.-luokkalaisille alkusyksystä järjestettävä tapahtuma, jossa tarkoituksena on tutustua omiin luokkakavereihin ja kasvattaa yhteishenkeä. Ryhmäytykset järjestetään yhteistyössä seurakunnan kanssa Lempiäniemen leirikeskuksessa.

Järjestämme kouluilla erilaisiin teemaviikkoihin liittyviä tapahtumia ja infotilaisuuksia. Teemaviikkoja on esimerkiksi mediataitoihin, rasisminvastaisuuteen ja ehkäisevään päihdetyöhön liittyen.

Yläkouluissa järjestettävissä koulupäivystyksissä nuorisotyön ammatilaiset ovat oppilaiden saatavilla koulupäivän aikana. Sisältö voi olla keskustelua tai toiminnallista.

Nuorisotyön ammattilaiset osallistuvat koulujen järjestämiin yhteisöllisiin oppilashuoltoryhmiin.

Valokeila on kohtaamispaikka koulutuskeskus Valon oppilaille Valon toisessa kerroksessa.

Valokeilassa torstaisin klo 10.30 -12.00 paikalla kaksi työntekijää joko nuorisopalveluilta, etsivästä nuorisotyöstä tai seurakunnalta.

Valokeilassa annetaan tukea, tietoa ja ohjausta. Tarjolla on juttuseuraa, kahvia, teetä ja keksiä sekä mahdollisuus pelata esimerkiksi biljardia tai korttipelejä.

Yhteystiedot

Siren Tiina
Nuoriso-ohjaaja
050 390 4793
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Nuorisovaltuusto, kouluyhteistyö, Elämän valintatalo, ryhmäytykset
Ala-Mikkula Henna
Kouluyhteisöohjaaja
044 486 3799
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Koulussa tehtävä nuorisotyö Soppeenmäen yhtenäiskoulussa
Niemi Jenni
Kouluyhteisöohjaaja
041 730 8443
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Koulussa tehtävä nuorisotyö Metsäkylän yhtenäiskoulussa
Antila Armi
Erityisnuorisotyöntekijä
050 351 5085
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Erityisnuorisotyön yksilötyö ja ryhmät, Näppihaukka, Pose-malli
Sulkakoski Sofia
Erityisnuorisotyöntekijä
041 730 8618
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Erityisnuorisotyön yksilötyö ja ryhmät, Näppihaukka, Pose-malli, Rundi
Viljanen Ari
Erityisnuorisotyöntekijä
050 595 1131
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Erityisnuorisotyön yksilötyö ja ryhmät, Näppihaukka, Pose-malli
Päivitetty: 4.9.2023