Ajankohtaista

Perusopetuksen kustannuksissa eroja

Tampereen kaupunkiseudun oppilasmäärät ovat kasvussa ja tulevaisuuden kunnassa opetuspalvelut on suurin kustannuserä. Kaupunkiseudun kuntien sivistysjohto laati yhdessä vertailun ja analyysin perusopetuksen oppilaskohtaisista kustannuksista vuodelta 2015. Vertailussa tarkasteltiin mm. oppilasryhmiä, opetuksen määrää, oppilashuoltoa ja erityistukea.

Korkeimman ja matalimman kustannustason kunnan välillä oli 1410 euron ero. Korkeimmat oppilaskohtaiset kustannukset olivat Orivedellä ja Ylöjärvellä, n. 8850 euroa ja Tampereella n. 8600 euroa. Matalimmat kustannukset olivat Nokialla, noin 7440 euroa ja Lempäälässä noin 7500 euroa. Kangasalan, Pirkkalan ja Vesilahden kustannukset olivat noin 8000 euroa.

Tiedot ovat lähtökohdiltaan vertailukelpoisia, mutta kuntien oma tapa järjestää toimintaansa vaikuttaa vertailuun.

> Seudullinen vertailu perusopetuksen kustannuksista

 

Tiedote 3. luokkien oppilaiden vanhemmille A2-kielivalinnasta ja hakeutumisesta Vuorentaustan koulun musiikkipainotteiseen opetukseen

4. luokalla alkava valinnainen vieras kieli (A2-kieli)

Ylöjärvellä opetetaan 3. luokalla alkavana vieraana kielenä englantia.

4. luokalla oppilas voi aloittaa valinnaisen ja vapaaehtoisen vieraan kielen eli ns. A2-kielen opiskelun. Vaihtoehtoina ovat: saksa, ranska ja venäjä.

Mikäli oppilas ei valitse 4. luokalla vapaaehtoista A2-kieltä, toteutuu kielten opiskelu perusopetuksessa seuraavasti:

- 3. luokalla alkaa englannin kielen opiskelu
- luokilla 3.- 5. ei opiskella muita vieraita kieliä
- 6. luokalla ohjelmaan tulee toinen kotimainen kieli eli ruotsi
- 8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena kielenä saksa, ranska, venäjä tai espanja.

Mikäli oppilas valitsee 4. luokalla vapaaehtoisen A2-kielen, toteutuu kielten opiskelu perusopetuksessa seuraavasti:

- 3. luokalla alkaa englannin kielen opiskelu
- 4. luokalla alkaa valinnaisen ja vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu
- 6. luokalla alkaa ruotsin kielen opiskelu
- 8. luokalla on mahdollista valita valinnaisena kielenä saksa, ranska, venäjä tai espanja.

Jos siis 4. luokalla oppilas valitsee A2-kielen, toteutuu kieliohjelma tavallista laajempana. Laaja kieliohjelma on varteenotettava vaihtoehto silloin, kun oppilaan luku- ja kirjoitustaito on normaali, läksyt tulevat tehdyksi yleensä ongelmitta ja koulutyö sujuu muutenkin mukavasti.

Valintaan liittyvät rajoitukset: Opetusryhmän muodostamisen alaraja valinnaiseen A2-kieleen on 16 oppilasta.

A2-kielen perusteella oppilas voi hakeutua myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun, jos ryhmä syntyy toiselle koululle. Ylöjärven kaupunki ei tässä tilanteessa kuitenkaan korvaa mahdollisia koulukuljetuskustannuksia.

A2-kielen valinta on sitova valinta 9. luokan loppuun saakka. Sen voi keskeyttää vain erittäin painavasta syystä (pedagoginen syy).

Osa kouluista järjestää vanhemmille erillisiä kieli-infoja.

Tiedustelut koulun rehtorilta tai vieraiden kielten opettajilta.

Musiikkipainotteinen opetus

Haku 10.8.2017 alkavaan musiikkipainotteiseen opetukseen Vuorentaustan koulun 4. luokalle

Valintakoe musiikkipainotteiseen opetukseen järjestetään 21-22.3.2017 Vuorentaustan koululla ja niihin lähetetään kutsu erikseen sähköpostitse.

 


Sivu päivitetty 7.3.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi