Koulukuljetus

Koulukuljetukset järjestetään perusopetuslain 32 §:n mukaisin perustein. Koulukuljetus myönnetään ilman hakemusta, mikäli koulumatkan pituus on 1.–2. luokkalaisilla yli kolme kilometriä ja 3.–9. luokkalaisilla yli viisi kilometriä. Koulukuljetus voidaan myöntää myös hakemuksesta lukuvuosittain oppilaan lähikouluun ottaen huomioon koulumatkan pituus, vaarallisuus, rasittavuus ja vaikeus oppilaan ikä huomioiden. Koulumatka mitataan lyhyintä jalankulkukelpoista reittiä käyttäen.

Kuljetus järjestetään vain siitä osoitteesta, jossa lapsi väestötietorekisterin mukaan asuu. Yhteishuoltajuustilanteissa huoltajat järjestävät itse kuljetukset siitä osoitteesta, jossa lapsi ei ole kirjoilla, vaikka hän siellä asuisikin esim. joka toisen viikon.

Koulukuljetus pyritään järjestämään ensisijaisesti julkisella liikenteellä, jota täydentävät pikkubussit ja taksit.

Tarkemmin koulukuljetusten myöntämisestä ja järjestämisestä kerrotaan koulukuljetusperiaatteissa.

Matkakortti

Ylöjärven kaupunki käyttää peruskoulun oppilaiden koulukuljetuksissa pääasiassa Tampereen joukkoliikenteen henkilökohtaista matkakorttia. Ensimmäisen matkakortin saavat maksutta käyttöönsä kaikki bussilla kulkevat koulumatkaetuuden piiriin kuuluvat oppilaat. Ostolupaa maksuttomaan matkakorttiin voi tiedustella omalta koululta. Ostolupaa vastaan huoltajat saavat matkakortin Tampereen joukkoliikenteen asiakaspalvelusta, mukana pitää olla ostoluvassa mainitun lapsen kela-kortti. Huoltajat voivat ostaa matkakortin myös omalla kustannuksellaan esim. tilaamalla sen Nella Nettilatauspalvelusta, mutta kaupunki ei korvaa itse ostettuja kortteja.

Kurussa ja Viljakkalassa on käytössä Matkahuollon matkakortti niillä reiteillä, joilla ei liikennöi Tampereen joukkoliikenne. Lisätietoja voi kysyä ko. koulujen rehtoreilta ja koulusihteereiltä.

Koululipun lataaminen matkakortille

Matkakortti ei sisällä lipputuotteita, vaan huoltajien velvollisuus on ladata matkakortille koululippu Nella Nettilatauspalvelussa tai Tampereen joukkoliikenteen toimistossa erillisen ohjeen mukaan ennen lukuvuoden alkua. Ohje löytyy sivun alareunasta sekä Wilmasta. Koululippu on voimassa lukuvuoden, joten se on ladattava matkakortille vuosittain elokuun alussa. Lataamisen jälkeen on lippu aktivoitava kortille bussin kortinlukijalaitteessa kahden viikon kuluessa. Jos määräaika ehtii umpeutua, lippu on ladattava kortille uudelleen joukkoliikenteen toimistossa.

Koululipun latausoikeuden saamisen edellytyksenä on huoltajan antama tiedonsiirtolupa, jolla oppilaan henkilötiedot saa siirtää Nella Nettilatauspalveluun. Rekisteriselosteen voi lukea joukkoliikenteen sivuilta http://joukkoliikenne.tampere.fi/ohjeita-ja-tietoa/materiaalipankki/ehdot-ja-rekisteriselosteet. Tiedonsiirtolupa annetaan sähköisesti Wilman lomakkeella.

Koululipun voimassaolo

Koululippu on tarkoitettu koulumatkalle ja se on aina henkilökohtainen. Siihen kuuluu yksi tai kaksi koulumatkaa lukuvuoden jokaisena koulupäivänä klo 6.30 – 17. Matkojen määrä riippuu siitä, onko oppilas oikeutettu yhteen vai kahteen matkaan bussilla per päivä. Koululipun matkoissa on kahden tunnin vaihto-oikeus. Kortti käytetään aina kortinlukijassa autoon noustessa. Koululippu käy kaikilla vyöhykkeillä (ABCDEF-vyöhykkeet) ja se kelpaa Nysseissä, eli Tampereen seudun joukkoliikenteen tilaamassa liikenteessä. Matkakortti jää oppilaan käyttöön myös sen jälkeen kun hän ei ole oikeutettu koulukuljetuksiin. Jos oppilaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen päättyy kesken lukuvuoden esim. oppilaan muuttaessa, on huoltaja velvollinen mitätöimään koululipun matkakortilta Tampereen joukkoliikenteen toimistossa.

Kaikki koululippujen väärinkäyttötilanteet ja ilkivalta-asiat linja-autoissa hoidetaan yhteistyössä joukkoliikenteen, liikennöitsijän, koulun, kodin ja poliisin kanssa.

Matkakortin kadotessa

Oppilaalle annetaan vain yksi maksuton matkakortti, joka on säilytettävä huolellisesti. Kadonneen tai tuhoutuneen kortin tilalle huoltaja hankkii uuden kortin omalla kustannuksellaan ja kustantaa koulumatkat siihen asti kunnes uusi kortti on käytettävissä. Koululta ei anneta väliaikaisia näyttölippuja eikä bussin kuljettaja ole velvollinen ottamaan kyytiin matkustajia, jotka eivät maksa matkaansa matkakortilla tai rahalla. Kadonneen matkakortin voi sulkea Tampereen joukkoliikenteen asiakaspalvelussa. Huoltajan tulee noutaa uusi kortti joukkoliikenteen asiakaspalvelusta Tampereelta ja huoltaja maksaa käsittelymaksun ja korttimaksun. Kunta täyttää ilmaisen koulukuljetusvelvollisuutensa antamalla matkakortin, johon huoltaja lataa koululipun, joten oppilaan unohtelu ei ole muiden vastuulla.

Huoltajan järjestämä koulukuljetus

Huoltajat voivat myös itse huolehtia lapsensa koulukuljetuksen järjestämisestä ja hakea korvausta matkakustannuksiin. Korvauksen suuruus on joukkoliikenteen 30 vrk:n kausilipun hinta 26,50€/kk, joka korvataan huoltajille hakemuksesta kerran lukukaudessa. Koululle on ilmoitettava etukäteen, mikäli huoltaja huolehtii kuljetusoikeuden piiriin kuuluvan lapsensa koulukuljetuksesta.

 

Bussien aikatauluihin ja reitteihin voi tutustua joukkoliikenteen sivuilla http://joukkoliikenne.tampere.fi/aikataulut-ja-reitit.html.

Lisätietoja koulumatkakorttiin liittyvissä asioissa antavat koulujen koulusihteerit sekä hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, p. 050 524 3371, sähköposti: kirsi.riihioja[at]ylojarvi.fi.

 

Koulukuljetusperiaatteet

Koulukuljetushakemus

Hakemus toimitetaan postitse os. Ylöjärven kaupunki, Hallintopäällikkö Kirsi Riihioja, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostin liitteenä kirsi.riihioja@ylojarvi.fi.


Sivu päivitetty 24.3.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi