Hyppää sisältöön

Kulttuurikude

Kulttuurikude on kulttuuripalveluiden, varhaiskasvatuksen ja kirjastopalveluiden yhdessä toteuttama kulttuurikasvatussuunnitelma. Sen tavoitteena on vahvistaa ylöjärveläisten lasten mahdollisuuksia osallistua ja tutustua kulttuuriin monipuolisesti sekä tuottaa kulttuurin keinoin lapsille myönteisiä ja elämyksellisiä kokemuksia.

Kulttuurikuteen uusi kulttuurikasvatussuunnitelma valmistui keväällä 2022. Se viedään hyväksyttäväksi hyvinvointilautakuntaan sekä kasvatus- ja opetuslautakuntaan. Tavoitteena on liittää suunnitelma osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa keväällä 2022.

Tavoitteena on tarjota mahdollisuus kulttuuriin kasvamiseen jo pienestä pitäen. Suunnitelmassa kulttuurin kenttää katsotaan lapsen näkökulmasta. Toiminnan päämääränä on hyvinvoiva, eheä lapsi.

Pääajatuksena on tarjota monipuolisia kulttuurimahdollisuuksia ja osallistumisen kokemuksia lapsille, jotka osallistuvat kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen. Toteutustapoina käytetään taiteellista kokemista ja ilmaisemista eri taiteenaloilla.

Näitä taiteenaloja voivat olla muun muassa kuvataide, käsityötaide, muotoilu, elokuvataide, valokuva- ja mediataide, kirjallisuus, sanataide, näyttämö- ja esitystaide, musiikki, säveltaide, tanssitaide, arkkitehtuuri, rakennustaide. Myös perinne, ympäristötaide, paikalliskulttuuri ja tiede tarjoavat rajattomat mahdollisuudet lastenkulttuuriin.

Kulttuurikuteen suunnitelma päivitettiin perusteellisesti vuoden 2017 lopussa. Tukena käytettiin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä Pirkanmaan alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa. Vuonna 2020 suunnitelmaa päivitettiin jälleen ja kirjastopalvelut liittyi mukaan Kulttuurikuteen suunnitteluun ja toteutukseen.

Päiväkotien, kulttuuripalveluiden ja kirjaston työntekijät kokoontuvat muutaman kerran vuodessa suunnittelemaan vuoden kulttuurikasvatusohjelmaa.

Kulttuurikude toteuttaa vuosittain tietylle varhaiskasvatuksen ikäryhmälle kulttuuripajan, joka vierailee kaikissa Ylöjärven kaupungin päiväkodeissa. Sen tavoitteena on saavuttaa kaikki kaupungin varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset. Myös perhepäivähoidossa olevat lapset kutsutaan pajoihin mukaan.

Yhteystiedot

Vallin Minna
Vapaa-aikajohtaja, kulttuuripäällikkö
050 561 1108
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Päivitetty: 19.9.2022