Hyppää sisältöön

Lapsi- ja nuorisoneuvosto

Lapsi- ja nuorisoneuvosto on kaupungin ja sen alueella asuvien lasten ja nuorten, heidän perheidensä ja järjestöjensä yhteistyöelin.       

Lapsi- ja nuorisoneuvoston tarkoituksena on seurata lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia ja heille tarkoitettuja palveluja ja tehdä tarvittaessa ehdotuksia kaupungin perusturva-, sivistys- ja vapaa-aikalautakunnille ja muille hallintoelimille palvelujen kehittämisestä.

Kokoonpano

Lapsi- ja nuorisoneuvostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lapsi- ja nuorisoneuvoston puheenjohtajana toimii Leena Järvinen ja varapuheenjohtajana Tuija Hirsimäki. Lisäksi neuvostossa on edustus asukas-, sivistys- ja vapaa-aikalautakunnista.

Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajalla ja sivistysjohtajalla on oikeus osallistua neuvoston kokouksiin.

Sihteerinä toimii toimistosihteeri Päivi Alanen, p. 040 133 1401, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Jäsenet

Pöytäkirjat ja esityslistat

Lapsi- ja nuorisoneuvoston pöytäkirjat pidetään virallisesti nähtävillä kokousta seuraavan viikon tiistaina kaupungintalolla (Kuruntie 14, 2. krs, huone nro 203) klo 10-15. Neuvoston pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kokoukset vuonna 2020

  • Ti 4.2.
  • Ti 17.3.
  • Ti 19.5.
  • Ti 8.9.
  • Ti 20.10.
  • Ti 15.12.

Toimintasääntö

Lapsi- ja nuorisoneuvoston toimintasääntö (pdf)

Päivitetty: 2.9.2020