Hyppää sisältöön

Luvat ja hakemukset

Lainsäädännössä on lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyjä ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia toimintoja varten. Viranhaltijat neuvovat tarvittaessa hakemusten kanssa.

Prosessit ovat monivaiheisia, joten päätöksen saaminen voi kestää kauan. Hakemusten käsittelyä nopeuttaa hyvin laadittu ja hyvissä ajoin toimitettu hakemus. Etenkin ympäristö- ja maa-aineslupia haettaessa suositellaan tarvittaessa ennakkoneuvottelua.

Ylöjärven kaupungin ympäristönsuojelu on siirtynyt lupahakemusten ja ilmoitusten hakemisessa sähköiseen järjestelmään.

Sähköinen Lupapiste-palvelu kattaa tällä hetkellä

 • maa-ainesluvat
 • ympäristöluvat
 • meluilmoituksen
 • vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset
 • maastoliikennelain mukaiset hakemukset
 • aumausilmoitukset
 • ilmoituksen jätteen ammattimaisesta käsittelystä
 • ilmoituksen käytöstä poistetun öljy- tai kemikaalisäiliön jättämisestä maaperään
 • vesiliikennelain mukaisen luvan kilpailuihin, harjoituksiin ja muihin tapahtumiin
 • ylijäämämaiden hyödyntäminen, ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten
 • leirintäalueilmoituksen
 • valvontailmoituksen jätteiden hyödyntämisestä maanrakentamisessa.

Nämä luvat ja ilmoitukset tulee tehdä ensisijaisesti Lupapisteen kautta. 

Muut lupahakemukset, ilmoitukset ja rekisteröinnit tehdään toistaiseksi entiseen tapaan joko postitse tai sähköpostitse.

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin Lupapisteen kautta,  lupahakemus- ja ilmoituslomakkeet lähetetään joko postitse tai sähköpostilla: Ylöjärven kaupunki, Ympäristönsuojelu, Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kirjaamo@ylojarvi.fi.

Kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä Ylöjärven kaupungin verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Ylöjärven ympäristötoimi
ymparistonsuojelu@ylojarvi.fi
Yli-Öyrä Sini
Ympäristöpäällikkö
044 481 1402
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kocis Eevi
Ympäristötarkastaja
040 542 0230
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kokko Laura
Ympäristösuunnittelija
040 120 8901
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Lindell Kristiina
vs. ympäristötarkastaja
041 730 3119
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi

Luvat ja hakemukset sähköisesti

Tekstilogo, jossa lukee Lupapiste

Jätä hakemus Lupapisteessä

Päivitetty: 9.11.2023