Valitse sivu
Etusivu / Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelujen asiakkaana voit saada työttömyysetuutta päätoimista opiskelua varten. 

 Ylöjärven kaupunki vastaa palvelun tarjoamisesta henkilöille, joiden kotikunta on Ylöjärvi ja jotka kuuluvat työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kohderyhmään. 

Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua, arvioimme arvioi koulutustarpeesi ja suunniteltujen opintojen vaikutuksen työllistymiseesi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi ja olevan paras tapa edistää työllistymistäsi. Lisäksi opintoja koskevien kriteerien tulee täyttyä. 
 

Tuen määrä ja maksaminen

 Jos opiskeluasi on päätetty tukea, saat opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. 

Tukea saavana sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymisestä. Jos kaupungin työllisyyspalvelut ja etuuden maksaja eivät saa tarvitsemiaan tietoja, voi oikeus työttömyysetuuteen päättyä. Sitä voidaan myös periä takaisin.  
 

Jos opintosi keskeytyvät määräajaksi, ilmoita asiasta viipymättä. Ilmoittaminen on tärkeää, koska tukiaika kuluu kunnes keskeytymisestä ilmoitetaan. Harkitsemme esittämäsi syyn pätevyyden. Sellaisia ovat esimerkiksi työhön meno, sairaus tai perhevapaa. Oppilaitoksen lomajaksoa ei pidetä pätevänä syynä. Muista myös ilmoittaa, kun opinnot taas jatkuvat tilapäisen keskeytymisen jälkeen. 

Kuka voi hakea tukea

Saadaksesi työttömyysetuutta opintoja varten, sinun tulee olla Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelujen asiakas ja vähintään 25-vuotias. Lisäksi sinulla täytyy olla Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelujen toteama koulutustarve. Opinnoista tulee sopia työllisyyspalveluiden kanssa laadittavassa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa ennen opintojen aloittamista. Voit saada työttömyysetuutta alkaneisiin opintoihin vain, jos opintojen keskeyttämisestä on kulunut vähintään vuosi tai jos olet aloittanut opinnot työsuhteen tai työnantajan maksaman taloudellisen etuuden jaksottamisen aikana tai jos olet aloittanut opinnot työvoimakoulutuksena.  
 

Tuettavien opintojen tulee olla päätoimisia. Päätoimisia ovat muun muassa tutkintoon tähtäävät korkeakouluopinnot ja muut opinnot, joiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa. Päätoimisuuden lisäksi opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon tai näiden tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Yhtä opintokokonaisuutta voidaan tukea enintään 24 kuukautta poikkeuksena perusopetuksen suorittaminen, jota voidaan tukea enintään 48 kuukautta. 

Tee näin

Jos olet Ylöjärven kaupungin työllisyyspalvelujen asiakas ja suunnittelet opiskelua, ota yhteyttä OMA-valmentajaasi hyvissä ajoin. Yhteydenottopyynnön voit jättää myös Oma asioinnissa. Yhteydenotto on tarpeen, jotta OMA-valmentajasi voi arvioida koulutustarpeesi ja voitte keskustella, millaiset koulutukset parhaiten tukisivat työllistymistäsi. Opintojasi voidaan tukea työttömyysetuudella vain, jos sinulla arvioidaan olevan koulutustarve, ja jos suunniteltujen opintojen arvioidaan parantavan merkittävästi työllistymismahdollisuuksiasi. 

 
Kun saat opiskelupaikan, pyydä oppilaitosta täyttämään opinnoista lomake Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista (KK621). Täytä itse kuntakokeilun asiakkaalle suunnattu lomake Perustelut koulutustarpeelle (KK 623). Toimita täytetyt lomakkeet Ylöjärven kaupungin työllisyyspalveluihin. Työllisyyspalvelut tekee ratkaisun opiskelun tukemisesta lomakkeet saatuaan. Huomioi, että ratkaisu opintojen tukemisesta tulee pääsääntöisesti saada ennen opintojen aloittamista, eikä tukea myönnetä jo aloitettuihin opintoihin. Opiskelupaikan hakeminen ei kuitenkaan vaikuta työttömyysturvaasi. Jos suunnittelemiasi opintoja ei hyväksytä työttömyysetuudella tuettaviksi, tarkista voitko suorittaa opintoja sivutoimisesti. Sivutoiminen opiskelu ei vaikuta työttömyysturvaasi, jos olet samalla valmis kokopäivätyöhön. 

Lisätietoja; Te-palvelut

 

Lue lisää aiheesta

Löysitkö mitä etsit?

Kiitos palautteesta!