Esityslistat ja pöytäkirjat

> Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

> Viranhaltijapäätökset
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti. Vanhempia päätöksiä voi tiedustella kaupunginarkistosta.

Päätösluettelot

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä tiedotetaan päätösluettelolla kokousta seuraavana päivänä. Päätösluettelot julkaistaan valtuuston ja hallituksen sivuilla. Luettelot poistuvat sivuilta pöytäkirjan julkistamisen jälkeen.

Yhteisten toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Alueellisen jätehuoltolautakunnan, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta oheisen linkin kautta: Tampereen kaupungin esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.

Pirkkalan kunnan alaisen ympäristöterveyslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Pirkkalan kunnan verkkosivuilta oheisen linkin kautta: 
Pirkkalan kunnan esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen

Kuntalain mukaisten toimielinten pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtävillä, kun ne on tarkastettu. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista julkaistaan kokousta seuraavana päivänä päätösluettelo.

Verkossa 1-2 vuotta, vanhemmat kaupunginarkistossa

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa kaksi vuotta, muiden toimielinten pöytäkirjat vuoden ajan pöytäkirjan nähtäväksi asettamisesta. Vanhemmat pöytäkirjat löytyvät kaupunginarkistosta. Lisätietoja ja materiaalipyynnöt: arkistonhoitaja Sirkka Reijonen, p. 050 390 4795, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Päätöksestä valittaminen

Kuntalaisella on käytössään erilaisia keinoja valittaa kunnan viranomaisen tekemästä päätöksestä. Oikaisuvaatimus on ensimmäinen vaihe, jos kuntalainen haluaa kunnan jäsenenä tai jonkin päätöksen asianomaisena oikaista kunnan viranomaisen tekemän päätöksen. Kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle elimelle. Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei tehdä oikaisupyyntöä vaan suoraan kunnallisvalitus. Lisätietoa kuntalaisen oikaisuvaatimuksesta sekä kuntalaisen oikeudesta tehdä kunnallisvalitus, hallintovalitus tai hallintokantelu: www.kunnat.net.

Lainvoimaisuustodistus

Viranomainen voi tarvittaessa velvoittaa hankkimaan omaa päätöstään koskevan lainvoimaisuustodistuksen hallinto-oikeudesta. Lisätietoa: www.oikeus.fi

 

 


Sivu päivitetty 11.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi